Differentialgeometri, VT05

Ordinarie tentamen, från den 17 mars 2005 är nu rättad. Lösningar.


Datumet för omtentan är FREDAGEN den 8 april. Tentan går på Väg och Vatten, kl 8.30 - 13.30.


 
 
 
  Innehåll

  Litteratur Till innehåll 

Andrew Pressley, Elementary Differential Geometry , Springer, London etc., 2001.

  Program  Till innehåll 

Alla föreläsningar och lektioner äger rum i MD7.

  Schema för föreläsningarna

  Allteftersom kursen framskrider markeras avklarat material med grönt.

Dag Stoff Avsnitt
19/1 Reguljära kurvor i rummet, båglängd. 1.1-1.4
24/1 Frenets treben till en kurva, krökning och torsion. 2.1-2.3
26/1 Isoperimetriska olikheten, fyrvertexsatsen. 3.1-3.3
31/1 Reguljära ytor. 4.1, 4.2, 4.7
2/2 Tangentplan. Exempel på ytor. 4.3-4.5
7/2 Första fundamentalformen. 5.1-5.3
9/2 Area. 5.4, 5.5
14/2 Andra fundamentalformen, normalkrökning. 6.1-6.3
16/2 Gauss- och medelkrökning. 6.4, 7.1, 7.2
21/2 Gaussavbildningen. 7.3-7.6
23/2 Geodeter. 8.1-8.3
28/2 Geodeter som kortaste väg. 8.4, 8.5
2/3 Minimalytor. 9.1-9.4
7/3 Theorema egregium, Mainardi-Codazzis ekvationer. 10.1-10.4
9/3 Gauss-Bonnetsats. 11.1-11.3
14/3 Gammal tenta.  

  Schema för lektionerna

Dag Uppgifter
20/1 1.1-1.16, 1.19
27/1 2.1-2.7, 2.14-2.21, 3.1-3.4, 3.8
3/2 4.1-4.16, 4.18-4.27
10/2 5.1-5.21
17/2 6.1-6.24
24/2 7.1-7.19
3/3 8.1-8.19
10/3 10.1-10.12

  Tentamina Till innehåll 

Vid tentamen är inga hjälpmedel tillåtna.
Önskar man delta vid tentamen ska man anteckna sig i tentamenspärmen, som finns utanför expeditionen för matematik i Matematiskt centrum.
Tentamen äger rum törsdagen den 17 mars.
Rättade tentor återfås på Mottagningen för matematik i Matematiskt centrum. Öppettiderna är må-fr 12.30-13.00.
Kontrollera att du har fått rätt betyg och att poångsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt.
Samtliga satser som ingår i kursmaterialet ska kunna formuleras och bevisas. Definitonerna ska kunna formuleras. För mer detaljerad information se sidan om vad som är viktigt.

Observera att de gamla tentorna bygger på annan kurslitteratur.
  Tentor Till innehåll 

  Inlämningsuppgifter Till innehåll 

Under kursen kommer tre inlämningsuppgifter att förekomma.

Man har cirka två veckor på sig att lösa dem. De rättas och poäng bedöms. Syftet är att öva problemlösning.

Varje uppgift kan ge sex poäng. Om poängsumman är 9 eller mer får man 1 bonuspoäng vid tentamen. Är den 14 eller mer får man 2 bonuspoäng. Bonuspoängen kan användas vid ordinarie tentamen för att uppnå betyget godkänd, men inte för betyget väl godkänd.

  Kommentar och tillägg Till innehåll 

Kommentar och tillägg till boken

Geodesics as shortest curves, ett enklare bevis för Thm. 8.2, hämtad från en motsvarandede kurs i Köpenhamn.

  Vad är  viktigt? Till innehåll 

  Länkar Till innehåll 


Jan Stevens,
Tel 7725345, Rum 1234
Last modified: Mar 02 2005 by Jan Stevens