MAN530 Fourieranalys (5 poäng)

Kursen behandlar serie- och transformmetoder med tillämpning på bl a ordinära och partiella differentialekvationer samt ger en orientering om Lebesgueintegralen.