MAN630 Galoisteori (5 poäng)

Kursen behandlar Galoisteorin för ändliga kroppsutvidgningar med tillämpningar på ekvationslösning och geometriska konstruktioner.
Kursen ingår även i forskarutbildningen i matematik.

  • Kursplan
  • Kursinformation