MAN670 Tillämpad funktionalanalys (5 poäng)

Kursen ger en inledning till funktionalanalysen, som är ett fundamentalt verktyg inom flera viktiga områden av matematik, som t ex ordinära och partiella differentialekvationer, matematisk statistik och numerisk analys.