MAN700 Examensarbete (20 poäng)

Denna kurs utgör ett självständigt arbete enligt bestämmelserna för magisterexamen.