MAN710 Examensarbete (10 poäng)

Denna kurs utgör ett självständigt arbete enligt bestämmelserna för kandidatexamen.