MAN720 Examensarbete II (10 poäng)

Denna kurs ger tillsammans med kursen MAN710 Examensarbete (10 poäng) två självständiga arbeten enligt bestämmelserna för magisterexamen.