MMA130
VT09

Distributionsteori

  Aktuella meddelanden

Ingen undervisning Fredag den 22 maj.
Annars fortsätter vi som vanligt.

 

  Inlämningsuppgifter
Första omgången: Övning 2.4, 2.6 & 2.8
Deadline: Onsdag den 15 april

Andra omgången finns här.
Deadline: Onsdag 29 april

Tredje omgången:   1. H: 2.5 a),    2. H: 2.6 c),    3. H:  4.2.4,    4. Komp.  8.7
Deadline: Måndag 18 maj

Sista omgången:  
Uppgifterna finns här.
Deadline:

 

  Schema

Måndagar 13.15-15.00   i MV L15
Onsdagar  15.15-17.00   i MV L14
Fredagar   10.15-12.00   i MV L15  

  Kurslitteratur
Föreläsningsanteckningar i distributionsteori
Jag kommer att dela ut kompendiet i samband med kursstart.  

 

 

  Examination
 
Examinationen kommer att till stor del ske genom inlämningsuppgifter under kursens gång.

 Hasse Carlsson