Aktuella meddelanden (denna rubrik och sida uppdateras allt efter som) 

Ti 31/3: Tentorna är nu rättade och resultatet blev: 89% godkända! MMGK10 kan hämta ut tentorna på matte-expeditionen förmodligen fr o m imorgon eftermiddag. MMG000-tentorna kommer att delas ut i rasten mellan morgondagens (i e onsdag 1 April!) förmiddagstimmar eller möjligen eftermiddagstimmar.
          
          Glöm inte att i tid anmäla er till tentamen!!! Anmälan görs i listorna utanför matematikexpeditionen.          
         
           On 4/3:  Imorgon to 5/3 har vi en extra dugga, Dugga2-repris, på övningen 13.15 och ca 1h.
           On 18/2: Uppgifter att räkna i Program, nedan, är nu uppdaterade.
           Må 2/2: Duggor: i) Må 9/2, 13.15 (MA 2.1 + RP 1.1-1.16 (utom 1.3 och 1.10) och 2.1-2.8),
                                      ii) To 26/2, 13.15 (MA 3-5).
           Må 26/1: Planering nedan är nu uppdaterad för hela kursen.
           On 14/1: Planering och program nedan kommer att uppdateras fortlöpande under kursen.
           Ti 13/1: Kursen börjar med första föreläsning må 19/1, 10.00 i sal Euler i MV (matematiska vetenskaper) på Chalmers.
           För schema för kursen kan man klicka på 'TimeEdit' i rubriken ovan eller rubriken schema i sektionen Våren 09, en nivå upp från
           denna sida (dvs på sidan http://www.chalmers.se/math/SV/utbildning/grundutbildning/fristaende-kurser/mmg000 ).
 
Examinator och föreläsare
Vilhelm Adolfsson, rum H4014, tel.: 7725307, vilhelm*chalmers.se (* istället för @ för att undgå att registreras av spamtillverkarna)
 
Kurslitteratur
M. Asadzadeh: (MA) Analys och Linjär algebra, 2007, Studentlitteratur; går att köpa på, DC (Distributionscentralen, (E-huset)) eller Cremona.
R. Petterson (RP): Förberedande kurs i matematik 2006 (ett grönt kompendium; går att köpa på, DC (Distributionscentralen, (E-huset)). 

Preliminärt program (varje dag nedan omfattar föreläsning 10.00-11.45 och övning 13.15-15.00 (utom naturligtvis tentamensdagen fr 13/3))


Dag 
Avsnitt
Innehåll
Uppgifter
Må 19/1
RP: 1.1, 1.2
Algebraiska  räkningar. Bråkräkning.
RP: 1-6, 7-9, 10a-e, 11,12ab, 15-18, 19a-c, 21a, 22ac, 23ad, 23'.
To 22/1
MA: 2.1; RP: 1.4, 1.5, 1.12
Funktionsbegreppet. Absolutbelopp. Kvadratroten och n:te roten.
MA: kap 2: T: 1.1-1.7; RP: 24, 27-29, 30ac, 31-33, 34abc, 52, 53ab, 54.
Må 26/1
RP: 1.7-1.9 Andragradsekvationer. Faktorsatsen. Rotekvationer. RP: 37-39, 40abc, 41, 42, 44 - 49.
To 29/1
RP: 1.11, 1.13-15 Olikheter. Allmänna potenser. Logaritmer. Summabeteckning.
RP: 51, 56, 57, 58a-e, 59a-c; RP: 60 - 65, 70, 71. 
Må 2/2
RP: 1.6, 1.16, 2.1-2.3
Komplexa  tal. Aritmetiska och geometriska talföljders summor. Trigonometriska funktioner.  RP: 72 - 75, 80 - 82, 83ab, 84, 85bc, 87a, 88, 89a-e, 91 - 93, 94a-c, 95a-i.
To 5/2
RP: 2.4 - 2.8 Trigonometriska formler och ekvationer.
RP: 96, 97a-c, 98a-c, 101, 103, 105, 106acd, 108a, 109, 111, 112abcef, 113ac, 114ac.
Må 9/2
MA: 3.0-3.1, 3.3-3.4; RP: 4.8 Gränsvärden. Kontinuerliga funktioner.
MA: kap 3: T: 1.1 - 1.5, 3.1 - 3.5, 4.1, 5.4, B: 1, 2, 3, 5, 6, 13; RP: 175 - 179.
To 12/2
 MA: 4.1 - 4.3; RP: 4.9
Derivator. Deriveringsregler. Största och minsta värde. Kurvkonstruktion.
 MA: kap 4: T: 2.1, 3.1 - 3.3; RP: 154abdflp, 155, 156abe, 157 - 168, MA: kap 4: T: 4.1 - 4.3,  3.4, 3.5, B: 1, 2, 13; RP: 180.
Må 16/2
MA: 4.4, 4.5, 4.7 Derivator av högre ordning. L'Hospitals regel. Primitiva funktioner.
MA: kap 4: T: 4.4, 4.5, 5.1 - 5.6, B: 17, 22, 23, 26-28, 30-33, T: 7.1 - 7. 6.
To 19/2
MA: 4.7 forts, 5.1 - 5.4 Definition av integral. Bestämda integraler. Integralkalkylens huvudsats.
MA: kap 5: T: 1.1, 2.1-2.5, 4.1-4.3, B: 1, 3, 4. 
Må 23/2
MA: 5.1 - 5.4 forts.  Repetition av MA, kap 4 och 5.                                   -"-
To 26/2
MA: 7.1, 7.2 Differentialekvationer: första ordningens ekvationer.
MA: kap 7: T: 1.1 - 2.2. 
Må 2/3
forts, MA: 7.2,  7.4
Andra ordningens linjära
differentialekvationer.
MA: kap 7: T: 4.1, 4.2ab, 4.4acd. 
To 5/3
MA: 8.1, 8.2, sid 320.  Taylorutveckling.
MA: kap 8: 1 - 4 (sid 329).
Ti 10/3

Repetition.  Räknande av gamla tentor. 
Fr 13/3

TentamenDatorlaborationer och övningar med Matlab
Kursen kommer inte att behandla Matlab. Det är dock ett hjälpmedel, beräkningsverktyg, som används mycket i industri och andra tillämpningar. Även Mathematica och Maple (t ex googla för mer info) är intressant i bl a sådana sammanhang.
Referenslitteratur:
En bra inledande skrift till MATLAB är  Matlabhandledningen författad av Jörgen Löfström
En fylligare och mer omfattande bok är  MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap  av Per Jönsson.
Kurskrav
Skall ha fått ihop minst 40 av 80 möjliga poäng enligt följande system:
   1. Aktivt deltagande i minst 60% av antalet lektionstimmar och i tid genomfört eventuella inlämningsuppgifter ger 10 poäng
   2. Aktivt deltagande i 80% av lektionstimmarna ger ytterligare 5 poäng.
   3. Delprov med max 15 poäng.
   4. Skrivning, tentamina, med maximalt 50 poäng
Examination
För godkänt resultat på delkursen funktionslära krävs minst 40 av 80p enligt ovan.

Tentamina
Tentamen äger rum fredag 13/3, 8.30 - 13.30. För lokal, se anslag utanför matte-expeditionen.
Vid tentamen är inga hjälpmedel tillåtna, ej heller räknedosa. Glöm inte att i tid anmäla er till tentamen!!! Anmälan görs i listorna utanför matematikexpeditionen. Tag vid tentamen med giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift!

Meddelande om resultat fås med epost via LADOK. (Detta sker automatiskt så fort tentan är rättad och resultaten är registrerade.)
Rättade tentor återfås på expeditionen för matematik.
Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer.
Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt (på expeditionen finns en blankett till hjälp).

Följande länk berättar mer om reglerna kring att tentera på Chalmers: att tentera 

Gamla Tentor

080114.pdf
070820.pdf
070312.pdf
060819.pdf
060324.pdf
         
Svar till gamla tentor ovan

Se också hemsidan från i höstas: kurshemsida HT -08