Aktuella meddelanden

 

On 30/3: För MMGK10 återlämnas tentan imorgon to, 10.45 i rasten mellan första och andra föreläsning för MMGK20 i MVH11; för MMG000 återlämnas tentan i rasten mellan eftermiddagsövningarna, 13.45 i MVF26.

Ti 29/3: Tentan är nu rättad och kommer att lämnas tillbaka nu på torsdag; närmare info imorgon, onsdag.

Fr 11/3: MVF26 var ledig så vi träffas där då!; 13.15 - 15, idag (och alltså INTE i MVL14).

To 10/3: Imorgon, fr 11/3, har vi extra frågestund 13.15 - 15, antingen i MVF26 eller om den är upptagen så är vi i MVL14 (i samma korridor som matematikexpeditionen; fråga er fram om ni inte skulle hitta omedelbart).

Må 21/2: Här är nu exempel på tidigare duggor (OBS att vi har hunnit lite längre i år än det som ingår i Dugga1-varianterna nedan, men inte så långt att hela Dugga2 ingår; uppgift 4 på Dugga2 kan inte förkomma på vår kommande dugga, men övriga (utom uppgift 5, Dugga1 -V10) uppgifter kan. Uppgift 5 på Dugga1-V10 kan alltså inte förekomma då vi inte gått igenom bakgrunden för denna uppgift ordentligt; det handlar om 'fasförskjutning' och ett likartat exempel finns i gröna häftet, RP, avsnitt 2.7 D, sid 47-48. Vinkeln alpha där kallas fasförskjutningen):  MMG000-V10-Dugga1.pdf, MMG000-V09-Dugga1a.pdf, MMG000-V09-Dugga1b.pdf, MMG000-V09-Dugga2-repris.pdf

Må 7/2: Dugga har vi to 24/2, 13.15 – 15 i salarna VF och VG is V-huset.

15/1: Kursen börjar med första föreläsning to 20/1, 10.00 i sal VA i Arkitekturhuset (Sven Hultins gata 6) på Chalmers. OBS: Linjär algebra-delen av kursen MMG000, börjar dagen innan, on 19/1, 10.00 i sal FB i Fysik-huset vid Kemigården på Chalmers. 

Examinator och föreläsare

Vilhelm Adolfsson, rum H4014, tel.: 7725307, vilhelm snabela chalmers.se (snabela istället för @ för att undgå att registreras av spamtillverkarna)

Kurslitteratur

M. Asadzadeh: (MA) Analys och Linjär algebra, 2007, Studentlitteratur; går att köpa på, DC (Distributionscentralen, (E-huset)) eller Cremona.
R. Petterson (RP): Förberedande kurs i matematik 2006 (ett grönt kompendium; går att köpa på, DC (Distributionscentralen, (E-huset)).

Preliminärt program för föreläsningarna

 

Dag 

Avsnitt

Innehåll

Uppgifter

To 20/1

RP: 1.1, 1.2

Algebraiska  räkningar. Bråkräkning.

RP: 1-6, 7-9, 10a-e, 11,12ab, 15-18, 19a-c, 21a, 22ac, 23ad, 23'.


24/1

MA: 2.1; RP: 1.4, 1.5, 1.12

Funktionsbegreppet. Absolutbelopp. Kvadratroten och n:te roten.

MA: kap 2: T: 1.1-1.7; RP: 24, 27-29, 30ac, 31-33, 34abc, 52, 53ab, 54.

To 27/1

RP: 1.7-1.9

Andragradsekvationer. Faktorsatsen. Rotekvationer.

RP: 37-39, 40abc, 41, 42, 44 - 49.

Må 31/1

RP: 1.11, 1.13-15

Olikheter. Allmänna potenser. Logaritmer. Summabeteckning.

RP: 51, 56, 57, 58a-e, 59a-c; RP: 60 - 65, 70, 71. 

To 3/2

RP: 1.6, 1.16, 2.1-2.3

Komplexa  tal. Aritmetiska och geometriska talföljders summor. Trigonometriska funktioner. 

RP: 72 - 75, 80 - 82, 83ab, 84, 85bc, 87a, 88, 89a-e, 91 - 93, 94a-c, 95a-i.

Må 7/2

RP: 2.4 - 2.8

Trigonometriska formler och ekvationer.

RP: 96, 97a-c, 98a-c, 101, 103, 105, 106acd, 108a, 109, 111, 112abcef, 113ac, 114ac.

To 10/2

MA: 3.0-3.1, 3.3-3.4; RP: 4.8

Gränsvärden. Kontinuerliga funktioner.

MA: kap 3: T: 1.1 - 1.5, 3.1 - 3.5, 4.1, 5.4, B: 1, 2, 3, 5, 6, 13; RP: 175 - 179.

Må 14/2

 MA: 4.1 - 4.3; RP: 4.9

Derivator. Deriveringsregler. Största och minsta värde. Kurvkonstruktion.

 MA: kap 4: T: 2.1, 3.1 - 3.3; RP: 154abdflp, 155, 156abe, 157 - 168, MA: kap 4: T: 4.1 - 4.3,  3.4, 3.5, B: 1, 2, 13; RP: 180.

To 17/2

MA: 4.4, 4.5, 4.7

Derivator av högre ordning. L'Hospitals regel. Primitiva funktioner.

MA: kap 4: T: 4.4, 4.5, 5.1 - 5.6, B: 17, 22, 23, 26-28, 30-33, T: 7.1 - 7. 6.

Må 21/2

MA: 4.7 forts, 5.1 - 5.4

Definition av integral. Bestämda integraler. Integralkalkylens huvudsats.

MA: kap 5: T: 1.1, 2.1-2.5, 4.1-4.3, B: 1, 3, 4. 

To 24/2

MA: 5.1 - 5.4 forts. 

Repetition av MA, kap 4 och 5. 

                                 -"-

Må 28/2

MA: 7.1, 7.2

Differentialekvationer: första ordningens ekvationer.

MA: kap 7: T: 1.1 - 2.2. 

To 3/3

forts, MA: 7.2,  7.4

Andra ordningens linjära
differentialekvationer.

MA: kap 7: T: 4.1, 4.2ab, 4.4acd. 

Ti 8/3

MA: 8.1, 8.2, sid 320. 

Taylorutveckling.

MA: kap 8: 1 - 4 (sid 329).

To 10/3

          

Repetition. 

Räknande av gamla tentor. 

12/3

 

             -

Tentamen

 

                                                 -

Kurskrav

Skall ha fått ihop minst 40 av 80 möjliga poäng enligt följande system:
   1. Aktivt deltagande i minst 60% av antalet lektionstimmar och i tid genomfört eventuella inlämningsuppgifter ger 10 poäng
   2. Aktivt deltagande i 80% av lektionstimmarna ger ytterligare 5 poäng.
   3. Delprov med max 15 poäng.
   4. Skrivning, tentamina, med maximalt 50 poäng

Examination 

För godkänt resultat på delkursen funktionslära krävs minst 40 av 80p enligt ovan.

Tentamina 

     
                 anmäla sig till tentamen via Studentportalen (GU:s!).

Glöm inte att anmäla dig till tentan via GU:s Studentportal. 

Tentamen äger rum fr 12/3
Vid tentamen är endast penna och suddgummi tillåtna hjälpmedel. 
Tag med giltig legitimation!

Meddelande om resultat fås med epost via LADOK. (Detta sker automatiskt så fort tentan är rättad och resultaten är registrerade.)
Rättade tentor återfås på expeditionen för matematik.
Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer.
Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt (på expeditionen finns en blankett till hjälp).

 

Gamla Tentor


100312.pdf,    lösn 100312.pdf

100111.pdf,    lösn 100111.pdf

090817.pdf,    lösn 090817.pdf

090313.pdf,    lösn 090313.pdf

080828.pdf,    lösn 080828.pdf

080310.pdf,    lösn 080310.pdf

080114.pdf

070820.pdf

070312.pdf

060819.pdf

060324.pdf

         

Svar till gamla tentor ovan

 

Se också hemsidan från i höstas: kurshemsida HT -08