Aktuella meddelanden
Välkommen till kursen
Schemat för kursen hittar du via länken till webTimeEdit på sidans topp.

Må 17/9: Tentan är rättad och ni bör snart få besked från ladok. Nu på lördag 22/9 är det omtenta, 8.30 - 11.30 i V-huset; se tentamensschema.
On 12/9: Tentan är inte ännu färdigrättad; den blir förhoppnongsvis klar på fredag. Det blir dock en omtenta lö 22/9.
Ti 4/9: Här är nu lösning till Introduktionstentan 120901; och här tentan.
To 30/8: På lördag är det alltså tentamen 14.00 -17.00 i V-huset. Lycka till!
Må 20/8:  Kurslitteraturen delades ut idag på föreläsningen. Maila mig (mailadress nedan) om fler exemplar av kurslitteratur behövs; jag tar dock med ett par exemplar till föreläsningen imorgon tisdag.
Må 20/8: Sidan är under konstruktion och materialet nedan är preliminärt; ändringar kommer förmodligen ske. Kursen startar dock idag 13.15 i sal KA (kemihuset).
Lärare
Kursansvarig: Vilhelm Adolfsson, rum 4014, Matematiska Vetenskaper, ankn 5397, mail: vilhelm at chalmers dot se
Övningsledare: Vilhelm Adolfsson och Hans Westergren, rum H2019, Matematiska Vetenskaper, ankn 3505, hans.westergren@chalmers.se  
Kurslitteratur
Sommarmatte 2012, del1 och del2, Förberedande kurs i matematik; Kap 1 - 5. Särskilt framtaget kursmaterial. Kostnadsfritt. Delas ut i samband med kursstart. Se också kurslitteraturlistan.
Program
Dagens första dubbeltimme ägnas åt föreläsning av teoretiskt material som följs upp med övningar i dagens andra dubbeltimme; då räknar eleverna själva och lärare går runt och hjälper till. Någon dag är undervisningen bestående av endast en dubbeltimme; då kan tiden ägnas till den aktivitet som bäst behövs just då, föreläsning eller övning.
 
Urvalet av uppgifter i programmet nedan är ganska omfattande. Du kommer kanske inte att kunna
räkna alla under undervisningstiden. Det betyder att du måste räkna dem på annan tid. Dessutom,
det finns fler uppgifter i kursmaterialet än de som tagits med nedan; om man känner att man behöver
mer övning räknar man lämpligen (del av) dessa övriga uppgifter oxå. Känner man omvänt att man
redan kan en typ av övningar hoppar man kanske över dem eller del av dem.
 
När man inte hinner räkna alla uppgifter är det en god idé att lämna dem för tillfället, och
i stället räkna uppgifter som hör till det som just gåtts igenom.

KA = sal KA i Kemihuset,
HC3 = sal HC3 i hus C längs hörsalsvägen (längst bort mot 'kopparbunken').

Dag Avsnitt
Innehåll
v34


20/8, KA,  13.15 - 15.00  1.1 - 1.3
 1.2.3 - 1.2.5, 1.3.4,
Ti 21/8, HC3, 10.00 - 11.45
1.4 - 1.7
 1.4.1, 1.4.3, 1.4.5, 1.5.1-1.5.3, 1.6.1cdf, 1.6.2cde, 1.6.3cf, 1.7.1cdf, 1.7.2cfh, 1.7.3,
HC3,13.15 - 15.00
 1.8  1.8.1-1.8.16.
On 22/8, HC3,  08.00 - 09.45
 2.1 - 2.3 (+5.1)  2.1.1df, 2.1.2, 2.2.1ef, 2.2.2 - 2.2.4, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3achi, 2.3.4ace, 2.3.5bc,
KA, 13.15 - 15.00
 2.4 - 2.5 (+5.2.1)  2.4.1abdehk, 2.4.2, 2.5.1-2.5.4. 
To 23/8, KA, 10.00 - 11.45
 3.1 - 3.2  3.1.1-3.1.5, 3.2.1ad, 3.2.2a, 3.2.4, 3.2.5abdf, 3.2.6, 3.2.8-3.2.11, 3.2.12abd, 3.2.13a, 3.2.14a, 
KA, 13.15 - 15.00
 3.2 - 3.3 (+5.2.2, 5.2.3)   3.3.1-3.3.14, (5.2.4 - 5.2.6).
Fr 24/8, KA, 08.00 - 09.45             -"-                                                         -"-
v35
27/8, HC3,  10.00 - 11.45  4.1 - 4.4 (+5.2.6) 4.1.1 - 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1, 4.4.1,
KA, 13.15 - 15.00 4.5.1, 4.6.1- 4.6.5, 4.7.1- 4.7.3. 
On 29/8, KA,    10.00 - 11.45  5.1.1- 5.1.4, 5.2.1c, 5.2.2a, 5.2.3- 5.2.11, 
KA, 13.15 - 15.00  5.3.1, 5.3.4.
To 30/8, KA, 10.00 - 11.45  Reserv +  Repetition       Reserv           +                      Repetition 
KA, 13.15 - 15.00  Repetition                                                      Repetition 
1/9, 14 - 17  Tentamen.


Kurskrav
Kursens mål finns angivna i kursplanen.
Examination
Tentamen består av 6 uppgifter. För godkänt resultat på kursen krävs 18 poäng av maximalt 38. 

Tentamen äger rum Lö 1/9, 14 - 17 (lokal ej ännu fastställd; kontrollera tentamensschema under studentinformation).

Vid tentamen är inga hjälpmedel tillåtna.
Rutiner kring tentamina
I tentamensscheman anges alla tentor för respektive period.
Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation.
Du kan läsa i Chalmers studentportal om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers, men observera att du som går på GU ska anmäla dig till tentan via GU:s studentportal.
Meddelande om resultat fås enbart med epost via Ladok. (Ej muntligt på studieexpeditionen.) Detta sker automatiskt när resultaten är registrerade. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer.

Vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter detta hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.
Kursutvärdering
I början av kursen bör minst två studentrepresentanter utses för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. På kursens aktivitet i GUL ( inloggning via Studentportalen) finns en enkät som används vid utvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs på speciell blankett.  
Gamla tentor
MMG010-110827.pdflösningsförslag
MMG010-100828.pdflösningsförslag
MMG010-090829.pdf,  lösningsförslag.