MMG010, Introduktionskurs, Sommaren 18

Aktuella meddelanden

Välkommen till kursen!

Denna kurs genomförs i GUL. Du måste vara registrerad på kursen för att få tillgång till materialet: https://gul.gu.se/public/courseId/85228/lang-sv/publicPage.do
Ifall du inte har ett konto till GUL än skapar du det genom att klicka på "Logga in i GUL" och sedan på "Aktivera studentkonto".

Schemat för kursen hittar du här.

Lärare

Kursansvarig: Damiano Ognissanti

Övningsledare: Damiano Ognissanti

Kurslitteratur

Denna kurs är webbaserad, men du kan använda följande kurslitteratur vid sidan om ifall du vill:

Program


Kompletterande teoripass och räkneövningarDag               
Avsnitt
Innehåll
Må 20/8,
13.15 - 15.00
Introduktion Upprop, viktig information och kontoutdelning. Obligatorisk närvaro! 
Ti 21/8,
10.00 - 11.45
1.1
Talsystem och ekvationslösning, algebraiska räkningar, räkneregler (kommutativa lagar, associativa lagar, distributiva lagar, potenslagar, kvadreríngsregler, kuberingsregler, konjugatregel, faktoruppdelning), kvadratkomplettering, binomialsatsen. 
Ti 21/8,
13.15 - 15.00
1.2, 1.3
Bråkräkning, lösning av förstagradsekvation, kvot, rationella uttryck, polynomdivision, kvotpolynom, restpolynom, linjära ekvationssystem.
On 22/8,
13.15 - 15.00
1.4, 1.5, 1.6
Absolutbelopp, kvadratrot.
To 23/8,
10.00 - 11.45
1.7, 1.8, 1.9
Komplexa tal, Faktoruppdelning av andragradsekvationer, faktorsatsen, polynomekvationer av högre gradtal, rotekvationer.
To 23/8,
13.15 - 15.00
1.11, 1.12, 1.13, 1.14
Olikheter, potens- och exponentialfunktioner, logaritmer.
Må 27/8,
10.00 - 11.45
1.15, 1.16
Summabeteckning, aritmetiska och geometriska summor, serier.
Må 27/8,
13.15 - 15.00
2.1, 2.2, 2.3, 3.1
Vinkelmätning, radianer, sinus, cosinus och tangens, sinus och cosinus för vinlar vid liksidighet, likbenthet etc., trigonometriska ettan, trigonometriska relationer baserade på symmetrier, periodicitet för trigonometriska funktioner. Pythagoras sats och avståndet mellan två punkter i planet.
On 29/8,
10.00 - 11.45
2.4, 2.5
Ekvationerna cos(v)=a, sin (v)=b, tan(v)=k, sinussatsen, cosinussatsen, areasatsen.
On 29/8,
13.15 - 15.00
2.6, 2.7, 2.8
Additions- och subtraktionsformlerna för trigonometriska funktioner. Produktformlerna, formler för dubbla vinkeln, amplitud-fasvinkelform, trigonometriska ekvationer.
To 30/8,
10.00 - 11.45
3.1 - 3.4
Räta linjens ekvation i planet, cirkelns och ellipsens ekvation.
To 30/8,
13.15 - 15.00
Individuella frågor

Fr 31/8,
9.00 - 12.00
Tentamen
Tentamen Grupp 1

Fr 31/8,
13.00 - 16.00
Tentamen
Tentamen Grupp 2


Studieresurser

Kurskrav

Kursens mål finns angivna i kursplanen.

Examination


Rutiner kring tentamina

Kursutvärdering

På kursens aktivitet i GUL finns en enkät (kräver inloggning i GUL) som används som utvärdering.