MMG200 Linjär algebra, Hösten 07


Matematik


Göteborgs universitet
Grundutbildning, matematik
Matematik 1
Äldre kurshemsidor


Välkommen till delkursen
Linjär algebra
inom Matematik 1.

På den här sidan kan du hitta praktisk information om kursen.
Sidan kommer att uppdateras allteftersom, så lägg den som ett bokmärke i din webläsare.
Adressen är
http://www.math.chalmers.se/Math/Grundutb/GU/MMG200/H07-2/


Aktuellt

Här är tentamen den 25 aug med lösningar.

Här är tentamen den 26 mars med lösningar.

Här är tentamen den 20 december med lösningar.

Schema


 Måndagar  8-12 Övningar i MV: F31
  13-15  Föreläsningar i Pascal 
Torsdagar 8-12 Övningar i MV: F31
  13-15  Föreläsningar i Pascal 

Examination

Kursen examineras genom en skriftlig tentamen torsdagen den 20 december, 8.30-13.30. Möjlighet att tentera ges också vid påsk och i augusti. Vid tentamen är inga hjälpmedel tillåtna.
Tentamen kommer att omfatta 25 poäng och för betyget "Godkänt" krävs minst 12 poäng och för betyget "Väl godkänt" krävs 18 poäng.
Det är möjligt att få två "bonuspoäng" genom att göra en en inlämningsuppgift.

Förra årets tentamina hittar du här:
Tentamen den 20 december med lösningar.
Omtentamen i april med lösningar.
Omtentamen i augusti med lösningar.

Mer information inför tentamen finns här.

Kurslitteratur

David C. Lay:
Linear Algebra and its Applications
Addison-Wesley

Hasse Carlsson:
Vektoralgebra, en inledning
Kompendium, Göteborg

Boken är beställd till akademibokhandeln och Cremona.
Kompendiet kan laddas ner från nätet (klicka på titeln ovan)
eller köpas till självkostnadspris på Distributionscentralen (DC).

Dessutom kommer en del stenciler att delas ut under kursens gång.
Tyngdpunkten i en triangel.
Karakterisering av inverterbara matriser.
Dimensionssatsen

Kursinnehåll

I kursen behandlas många av de grundläggande begreppen inom linjär algebra som linjära ekvationssystem, matrisalgebra, determinanter, R^n, linjärt (o)beroende, egenvärden och egenvektorer och dessutom analytisk geometri med bl.a. vektoralgebra och linjer och plan i rummet.
För att se vilka delar av kurslitteraturen som ingår klicka här.

Plan för undervisningen

Undervisningen kommer att vara upplagd på samma sätt som i baskursen. Ni arbetar alltså först (kl. 8-10) på egen hand, enskilt och i smågrupper, och sedan (kl. 10-12) med min hjälp. Förmiddagens arbete tas som utgångspunkt för eftermiddagens (kl. 13-15) föreläsningar.

En preliminär plan för lektionerna hittar du här.
Den kommer att fyllas på efterhand.
Ni kommer också att få gruppuppgifter:

Gruppuppgifter

Gruppuppgift 1
Gruppuppgift 2
Gruppuppgift 3
Gruppuppgift 4
Gruppuppgift 5
Gruppuppgift 6

Inlämningsuppgift

I kursen ingår en inlämningsuppgift som gruppen skall lösa gemensamt.
och här är krypteringsfilerna.
Inlämningsuppgiften kan ge två bonuspoäng på tentan (giltiga t.o.m. augusti 2008).
Uppgiften skall vara löst och inlämnad till mig senast Måndagen den 10 december.
Du kan få datorhandledning den 21 november, 12.15 i Pascal.
Inlämningsuppgiften syfte är att se hur linjär algebra och MATLAB kan användas tillsammans för att lösa praktiska(?) problem.
En bra övning för att komma underfund med hur MATLAB handskas med matriser är att börja med
att gå igenom avsnitt 1 och 2 i Matematik med MATLAB, F1

MATLABs hemsida finns här http://www.mathworks .com.
Genom ett avtal med mathworks har studenter gratis tillgång till MATLAB. Ni kan få installastionsskivor genom mig.
Det finns ochså ett liknande gratisprogram, octave, som du själv kan ladda hem från nätet.
Mer information om octave hittar du på länken http://www.octave.org

Ordlista

En engelsk-svensk ordlista finns här.Hasse Carlsson