Examination

Kursen examineras genom en skriftlig tentamen före jul. Möjlighet att tentera ges också vid påsk och i augusti. Vid tentamen är inga hjälpmedel tillåtna.
Tentamen kommer att omfatta 25 poäng och för betyget "Godkänt" krävs minst 12 poäng och för betyget "Väl godkänt" krävs 18 poäng.
Det är möjligt att få två "bonuspoäng" genom att göra en en inlämningsuppgift.

Tentamensskrivningen innehåller 5 problemuppgifter och tre uppgifter av mer teoretisk karaktär. Minst en av dessa teoretiska uppgifter hämtas från följande lista:

Sats 8, Kap. 2.3 sid. 129 Sats 6, Kap. 4.3 sid. 241
Sats 9, Kap. 4.5 sid. 256 Sats 10, Kap. 4.5 sid. 257
Sats 11&12, Kap. 4.5 sid. 259        Sats 8, Kap. 6.3 sid. 395
Sats 13, Kap. 6.5 sid. 411 Sats 2, Kap. 5.1 sid. 307
Sats 5, Kap. 5.3 sid. 320 Sats 1, Kap. 7.1 sid. 450Hasse Carlsson