Aktuella meddelanden

Examinator och föreläsare

Samuel Bengmark, telefon: 031-772 5302

Kurslitteratur

David C. Lay:  Linear Algebra and its Applications, Addison-Wesley (beställd hos Akademibokhandeln och Cremona).
Hasse Carlsson: Vektoralgebra, en inledning , Kompendium, Göteborg (laddas ner eller köpes på DC).
Dessutom kommer en del följande material användas under kursens gång:  Tyngdpunkt , Inverterbara matriser, Dimensionssatsen. (Förkortade namn används nedan)

 

Kursinnehåll

I kursen behandlas många av de grundläggande begreppen inom linjär algebra som linjära ekvationssystem, matrisalgebra, determinanter, R^n, linjärt (o)beroende, egenvärden och egenvektorer och dessutom analytisk geometri med bl.a. vektoralgebra och linjer och plan i rummet.
Kursens innehåll behandlas i följande kaptitel i kurslitteraturen:

·   Vektoralgebra, en inledning (V) : Kapitel 1-6

·   Linear Algebra and its Applications (L): Kapitel 1, 2.1-3, 2.8-9, 3.1-2, 5.1-3, 5.6-7, 6.1-6, 7.1

Program för undervisningen

Schema på TimeEdit länken ovan. Klockan 8-10 arbete på egen hand, helst i smågrupper. Klockan 10-12 handledd övning. Klockan 13-15 efterläsning, dvs föreläsning  med utgångspunkt från övningarna. 

 

Vecka

Kapitel

Innehåll

Dokument

 44

V 1-2, L 1.3
V 3
V 4

Geometriska vektorer, addition, mult. med skalär,
Bas, koordinater
Skalärprodukt.

Gruppuppgift 1
Föreläsning1

 45

L 1.1-2
L 1.3-5
V 4
V 5
V 6

Linjära ekvationsystem, matriser, radoperationer, Gausselimination, trappmatris, pivotelement
Spann, matrismultiplikation, lineraritet, partikulär och homogen lösning
Ortogonal projektion, area, volym, vektorprodukt
Determinant, orientering
Linjer och plan

Gruppuppgift 2
Föreläsning2
Föreläsning3
Föreläsning4

46

L 1.6,10
L 1.3
L 1.7-9

Tillämpningar av ekvationssystem
Vektorrummet R^n
Linjärt (o)beroende, linjära avbildningar

Gruppuppgift 3

47

L 2.1-3, Inv-mat

Matrisalgebra, invers
Matlab

Gruppuppgift 4

48

L 2.8
L 2.9, Dim-sats
L 6.1-3

Delrum till R^n, nollrum, bild/kolonnrum
Dimension, rang
Skalärprodukt och projektion i R^n

Gruppuppgift 5

49

L 6.4-6
L 3.1-2
L 5.1-2,

Ortogonalisering, minsta kvadratmetoden
Determinant
Egenvärde och egenvektor

Gruppuppgift 6

50

L 5.3
L 5.6-7
L 7.1

Egenvektorer och diagonalisering
Tilämpingar på system av differential ekvationer och diskreta dynamiska system
Diagonalisering av symmetriska matriser och spektralsatsen

51

Reserv och repetition

Lista med satser

 

Inlämningsuppgift

Inlämningsuppgift att lösa i grupp och lämna in senast måndag 8 december. Kan ge två bonuspoäng till tentan (giltiga t.o.m. augusti 2009).

Matlabfil med text att avkryptera.

Referenser:

·         avsnitt 1 och 2 i Matematik med MATLAB, F1

·         MATLABs hemsida finns här http://www.mathworks .com.

·         Matlabhandledningen författad av Jörgen Löfström

·         gratisprogrammet octave, http://www.octave.org

·         MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap  av Per Jönsson.

Genom ett avtal med mathworks har studenter gratis tillgång till MATLAB. Ni kan få installastionsskivor genom mig.

Tentamina

Tentamen äger rum fredag 19 december klockan 8.30-13.30 på .
Vid tentamen är inga hjälpmedel tillåtna
Tag med giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift!
Tentamen kommer att omfatta 25 poäng och för betyget "Godkänt" krävs minst 12 poäng och för betyget "Väl godkänt" krävs 18 poäng.
Det är möjligt att få två "bonuspoäng" genom att göra en en inlämningsuppgift.

Möjlighet att tentera ges också vid påsk och i augusti.

Meddelande om resultat fås med epost via LADOK. (Detta sker automatiskt så fort tentan är rättad och resultaten är registrerade.)
Rättade tentor återfås på expeditionen för matematik.
Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer.
Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt (på expeditionen finns en blankett till hjälp).

Följande länk berättar mer om reglerna kring att tentera på Chalmers: att tentera

 

Gamla Tentor

Här är tentamen den 25 aug 2008 med lösningar. 
Här är tentamen den 26 mars2008 med lösningar. 
Här är tentamen den 20 december 2007 med lösningar.