Välkommen till Matematik 1!
Denna kurs utgör första terminen på Matematikprogrammet, men kan också läsas som fristående kurs, och avser att ge dig en god grund för fortsatta matematikstudier. Kursen består av tre delkurser: Inledande algebra (7,5 hp), Linjär algebra I (7,5 hp) och Envariabelanalys (15 hp). Dessutom ingår att man ska lära sig grunderna i Matlab så att man själv kan skriva enklare program. Matlab är en matematisk programvara som används inte bara i våra matematikkurser utan även i näringslivet.

Undervisningsformerna varierar något mellan delkurserna bl.a. med olika varianter av grupparbete, rapportskrivning och datorlaborationer utöver lektioner och föreläsningar. Syftet är att ge en djupare förståelse av ämnet samt att utveckla förmågan att uttrycka sig muntligt och skriftligt om matematik. Närmare information om respektive delkurs ges via dess kurshemsida och av kursansvarig (se nedan).
Examinator och kursansvarig
Inledande algebra: Stefan Lemurell, 772 5303, sj(at)chalmers.se
Linjär algebra I: Sven Järner, 772 3561, jarner(at)chalmers.se
Envariabelanalys: Mats Andersson, 772 3571, matsa(at)chalmers.se och
                             Hasse Carlsson, 772 3516, hasse(at)chalmers.se
Kurskrav
För att få betyget Godkänd på kursen krävs att man är godkänd på alla tre delkurserna, inklusive obligatoriska datorlaborationer. Om man dessutom har betyget Väl godkänd på minst 15 hp av delkurserna får man betyget Väl godkänd på hela kursen.
Introduktionskurser
De två första veckorna (innan kursen Matematik 1 startar) ges en Introduktionskurs i matematik där vi repeterar viktiga delar av gymnasiematematiken. Parallellt ges en Introduktion till institutionens datorsystem och Matlab. Kurserna omfattar 1,5 hp vardera. De ingår inte i kursen Matematik 1, men om du inte redan är van vid vår datormiljö (och Matlab) förutsätts du delta i datorintroduktionen. Vi rekommenderar även att du deltar i matematikintroduktionen om du inte under sommaren har läst någon mer omfattande förberedande kurs t.ex. vår webbkurs Sommarmatte.
Studiehjälp
En eller två studenter på senare del av Matematikprogrammet kommer att, vid vissa tider, finnas till hands för att diskutera och svara på frågor. Tider och lokaler för detta meddelas senare.
Välkomstlunch
Alla nya studenter på Matematikprogrammet/Matematik 1 är välkomna på en lunch tillsammans med lärare och programkommittén. Tid och plats kommer att meddelas här och vid någon föreläsning under första veckan i september, då även anmälan sker. 
Kursutvärdering
I början av kursen kommer 2-4 studentrepresentanter att utses för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärdering. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång, samt (minst) en enkät och uppföljningssamtal i slutet av kursen. Enkäten/erna kommer att göras i kursens aktivitet i GUL.