Aktuella meddelanden

Omtentamen 23 augusti 2011 med lösningar

Omtentamen 30 april 2011 med lösningar

Tentamen 14 januari 2011 med lösningar

Programmet har korrigerats, framför allt övningarna på Kapitel 9. Övningar på serier
Ny version; flera summor skall börja på 1 i stället för 0, för att undvika division med 0.

Föreläsningarna efter jul är 10.00-11.45, inte 8.00-11.45.

Dugga den 30 november 13.15.

Inlämning av Datorlab 2 senast Fredag 3 december.

Inlämning av Datorlab 1 senast Tisdag 16 november.

Nu finns lösningar till några av problemen i extra 1.

Om du har svårigheter med att skriva ut sidan så lägg till /main.html till web-adressen och försök igen  
Examinator och föreläsare

Mats Andersson och Hasse Carlsson
Kurslitteratur

Persson, Böiers "Analys i en variabel" (inklusive övningshäfte), extra0 och extra1 med några lösningar samt
supegenskap , l'Hospitals regel och Integraldefinition.
Preliminärt program för föreläsningarna, del 1
Före kursens början bör man fräscha upp sina matematikkunskaper genom att gå Introduktionskursen eller genom självstudier. Kapitel 0 ger en indikation om vad man förväntas kunna.

Dag
Avsnitt
Innehåll
tisdag, 31/8, 10-12 1.1-1.5 (utom 1.4.4-5) funktionsbegreppet, graf till en funktion, absolutbelopp, polynom, rationella funktioner
fredag 3/9 1.6-1.7 (utom 1.6.4) inversa funktioner, potensfunktioner, exponentialfunktioner, logaritmfunktioner
tisdag 7/9 1.8-1.10 (utom gränsvärden) sammansättning av funktioner, trigonometriska funktioner, arcusfunktionerna
fredag 10/9 A.1-A.10 komplexa tal
tisdag, 14/9 2.1-2.2 gränsvärden och kontinuitet
fredag, 17/9 2.1-2.2 gränsvärden och kontinuitet
tisdag, 21/9 2.3, 2.4, 2.5.1 talet e, standardgränsvärden,tillämpningar av gränsvärdet
fredag, 24/9 3.1-3.3 derivatans definition och räknelagar
tisdag, 28/9 3.3-3.5 kedjeregeln, extrempunkter, medelvärdessatsen
fredag, 1/10 3.5-3.7, 4.1-4.2 medelvärdesatsen, derivator av högre ordning, kurvritning
tisdag, 5/10 4.5 numerisk lösning av ekvationer, labintro
fredag, 8/10 appendix C+ supegenskap intervallinkapslingssatsen, satsen om mellanliggande värde, satsen om största och minsta värde
tisdag , 12/10 Inställt! OBS!!
fredag, 15/10 appendix C, 4.3,4.6 forts från föregående, samt optimering, konvexa funktioner etc,
tisdag, 26/10 4.5 numerisk lösning av ekvationer, labintro
fredag 29/10 5.1-5.2, 5.3-5.4 primitiva funktioner
     
     
     


Rekommenderade övningsuppgifter, del 1 (uppdateras under kursens gång)
Det är viktigt att du inte ligger efter med övningar. Om du inte har hunnit räkna igenom alla övningar på föregående tema så fråga din övningsledare om råd.
Dag
  Uppgifter
3/9 Minimum: 1.2, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.13, 1.14, 1.22, 1.25, 1.51; Extra: 1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 1.11, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.24, 1.26, 1.27, 1.42, 1.43
7/9 Minimum: 1.52-57, 1.61, 1.63, 1.64-68, 1.72; Extra: 1.58, 1.59, 1.60, 1.62, 1.70, 1.71 samt extra0
10/9 Minimum: 1.85, 1.87, 1.89, 1.90, 1.92, 1.94, 1.95, 1.96, 1.97-102, 1.107, 1.115-1.118, 1.119, 1.120; Extra: 1.104, 1.106, 1.108, 1.109, 1.111, 1.125, 1.128, 1.129,
14/9 Minimum: A.3-6, A.9, A.12, A.14, A.18, A.21, A.22, A.24, A.28, A.34, A.39, A.44; Extra: A.25, A.27, A.20, A.36, A.40, A. 45,A. 46, A.49, A.58, A.59
17/9 dugga, räkna ikapp
21/9 räkna i kapp; 2.1, 2.3, 2.4, 2.8,
24/9, 29/9 Minimum: 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.30, 2.25, 2.28; Extra: 2.2, 2.5, 2.6, 2.7, 2.10, 2.12, 2.13, 2.18
1/10, 5/10, 8/10 Minimum: 3.9-14, 3.17, 3.33, 3.34, 3.6, 3.7, 3.18, 3.19; Extra: 3.2, 3.3-5, 3.15, 3.16, 3.21-26, samt extra1
12/10, 15/10 Minimum: 4.1, 4.5, 4.8, 4.9; 4.13; 4.15; textuppgifter som du tycker verkar roliga; Extra: 4.6,4.7, fler textuppgifter
26/10, 29/10 Minimum: 5.3, 5.9-11, 5.12, 5.13, 5.18, 5.22, 5.24, 5.28, 5.37, Extra 5.36, 5.39, 5.40, etc etc
     
     
     
     
     
     
     
     Preliminärt program för föreläsningarna, del 2

Vecka
Dag
Avsnitt
Innehåll
Vecka 44 Tisdag 2/11, 13-15 6.1-3 Integralens definition och räkneregler
Fredag 5/11, 13-15 6.4 Integralkalkylens huvudsats
Vecka 45 Tisdag 9/11, 13-15 6.5, 7.11 Generaliserade integraler, Numerik
Fredag 12/11, 13-15 7.1-3, Tillämpningar
Vecka 46 Tisdag 16/11, 13-15 7.4 Tillämpningar, Reserv
Fredag 19/11, 13-15 8.1-3 Linjära differentialekvationer av första ordningen
Vecka 47 Tisdag 23/11, 13-15 8.3-4 Separabla differentialekvationer
Fredag 26/11, 13-15 8.5-8 Linjära differentialekvationer av andra ordningen
Vecka 48 Tisdag 30/11, 13-15 2.5.4, 7.9 Serier, Riemannsummor
Fredag 3/12, 13-15 9.1 Serier (forts), Taylors formel
Vecka 49 Tisdag 7/12, 13-15 9.2-4 Taylors formel (forts)
Vecka 2 Måndag 10/1, 13-15 9.5-6 Taylors formel och gränsvärden
Tisdag 11/1, 13-15 Repetition, Gamla tentor
Onsdag 12/1, 13-15 Frågestund
Fredag 14/1 Tentamen
Rekommenderade övningsuppgifter, del 2


Dag
  Uppgifter
Vecka 44
1-5 nov
Fortsätt med 5.3, 5.9-11, 5.12, 5.13, 5.18, 5.22, 5.24, 5.28, 5.37, Extra 5.36, 5.39, 5.40, etc etc
Kap 6: 1, 3, 4, 6, 7, 9-11
Vecka 45
8-12 nov
Kap 6: 12, 13 och så många du hinner av 14-21
Vecka 46
15-19 nov
Kap 6: 26, 27, 30c, 31ab, 32, 33, 37, 42, 43 48, 49, 50
Vecka 47
22-26 nov
Kap 7: 1-3, 11, 14, 17, 21, 23 samt ytterligare uppgifter från 1-31 efter egen smak
Vecka 48
29 nov-3 dec
Kap 8: 1-9, 11, 12, 18, 21- 25 samt ytterligare uppgifter från 11-20 & 26-33 efter egen smak
Vecka 49
6-10 dec
Kap 8: 38, 40, 49, 51, 56ab, 58    Övningar på serier
Vecka 2
10-14 jan
Kap 9: 5, 6bc, 8, 14a-c, 18a, 22a, 35, 37, 38b, 39b,42, 48
Gamla tentor

Blandade övningar av överkurskaraktär hittar du i extra övningar
Datorlaborationer och övningar med Matlab

Laborationerna ska utföras med hjälp av dator. Varje laboration redovisas i en skriftlig rapport.
Laboration 1,
Laboration 2 med länk till Simpsons formel
Laboration 2 redovisas senast den 1 december.

Referenslitteratur:
En bra inledande skrift till MATLAB är  Matlabhandledningen författad av Jörgen Löfström
En fylligare och mer omfattande bok är  MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap  av Per Jönsson.
Kurskrav
Kurskraven finns här  
Examination
Kursen examineras genom en skriftlig tentamen som består av 8 uppgifter som tillsammans ger 25 poäng. För att bli godkänd på kursen krävs 12 poäng och för att få betyget Väl godkänd krävs 18 poäng.
Under kursens gång ges två duggor- se programmet ovan. Duggorna är inte obligatoriska, men kan ge bonuspoäng (max 2 poäng) inför den skriftliga tentamen. Bonuspoängen får tillgodoräknas fram till och med augusti 2011.
Meddelande om resultat fås med epost via LADOK. (Detta sker automatiskt så fort tentan är rättad och resultaten är registrerade.)
Visning av tentan sker strax efter att den är rättad. Kolla hemsidan för mer information om detta. Rättade tentor kan också återfås på expeditionen för matematik.
Kontrollera att poängsumman stämmer och att du har fått rätt betyg. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt (på expeditionen finns en blankett till hjälp).
Tentamina
Tentamen äger rum lördagen den 14 januari 2011. Vid tentamen är inga hjälpmedel tillåtna.
Anmälan till tentamen görs via Studentportalen (GU).
Tag med giltig legitimation!

Gamla Tentor

Förra årets tentor:
Tentamen 16 januari 2010 med lösningar.
Omtentamen 7 april 2010 med lösningar.
Omtentamen 24 augusti med lösningar.

Förrförra årets tentor:
Omtentan 26 augusti 2009 med lösningar.
Omtentan april 2009 med lösningar.
Tentan 17 januari 2009 med lösningar.