Aktuella meddelanden
Välkommen till Matlabdelen av kursen
Schemat för kursen MMG200 hittar du via länken till webTimeEdit på sidans topp.

Lärare
Katarina Blom (mail: blom (at) chalmers (dot) se)
Dan Dolonius
(byt ut (at) mot @ och (dot) mot . så blir mailadressen ovan riktig)
Kurslitteratur
Vill man skaffa en lärobok i Matlab så rekommenderar vi någon av följande:
 1. Holly More, MATLAB for Engineers
  (Ger en introduktion till Matlab och kräver inledningsvis ingen matrisalgebra.
  Är utmärkt för självstudier.)
 2. Per Jönsson, MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap
  (Kräver kunnskaper i Matrisalgebra. Innehåller lite mer avancerade övningar och modelleringsuppgifter
  Är utmärkt som referemslitteratur/uppslagsbok)
 3. Om du går Matematikerlinjen kommer du att läsa en kurs som heter 'Programmering med Matlab' till våren. Här finns en lista över litteraturen som används där.
 4. Boken Physical Modeling in MATLAB är gratis att ladda ner från nätet.


Program


Föreläsningar och laborationer
Tid och plats Aktivitet
Innehåll

Ons 5/9
kl 8-10, Euler

kl 10-12, MVF24, MVF25


Föreläsning

Laboration


Lite om hur datorerna fungerar på MV. Introduktion till Matlab.

Introduktion till Matlab

Ons 12/9
kl 8-10, Euler

kl 10-12, MVF24, MVF25


Föreläsning

Laboration


Funktioner och grafik i Matlab

Mer om funktioner och grafer i Matlab

Ons 26/9
kl 8-10, Pascal

kl 10-12, MVF24, MVF25


Föreläsning

Laboration


Programmering i Matlab

Programmering i Matlab

Ons 10/10
kl 8-10, Pascal

kl 10-12, MVF24, MVF25


Föreläsning

Laboration


Numerisk lösning av ekvationer

Numerisk lösning av ekvationer


Datorlaborationer och övningar med Matlab
För att få godkänt på Matlabdelen av MMG200 krävs att man redovisat de fyra laborationerna som finns i Schemat under rubriken Program ovan.
Kurskrav
Kursens mål finns angivna i kursplanen.
Examination
För att få godkänt på Matlabdelen av MMG200 krävs att man redovisat de fyra laborationerna som finns i Schemat under rubriken Program ovan.