Aktuella meddelanden
Välkommen till kursen
Schemat för kursen hittar du via länken till webTimeEdit på sidans topp.

Lärare
Kursansvarig: Håkan Samuelsson Kalm och Hasse Carlsson
Övningsledare: Anna Persson
Labhandledare:
Kurslitteratur
Se kurslitteraturlistan.
Dessutom: extra0 och extra1 med några lösningar samt supegenskap, l'Hospitals regel och integraldefinitionen

Program del 1
Före kursens början bör man fräscha upp sina matematikkunskaper genom att gå Introduktionskursen eller genom självstudier. Kapitel 0 övningsboken ger en indikation om vad man förväntas kunna. Som studiehjälp finns det "veckoquiz" man kan öva sig på. Gå till MapleTA:s loginsida och logga in med info du fått i din GU-mail.

Föreläsningar, del 1 (preliminärt)
Dag Avsnitt
Innehåll
Ti 3/9, 10-12
1.1-1.5 (ej 1.4.4-5) funktionsbegreppet, graf till funktion, absolutbelopp, polynom, rationell funktion
Fr 6/9, 10-12
1.6-1.7, 1.8.1 inversa funktioner, potens-, exponential- och logaritmfunktioner
To 12/9, 10-12
1.8-1.10 (ej gränsvärden) sammansättning av funktioner, trigonometriska funktioner, arcusfunktioner
Fr 13/9, 10-12
A.1-A.10 komplexa tal
Ti 17/9, 10-12
2.1-2.2 gränsvärden och kontinuitet
Fr 20/9, 10-12
2.1-2.2
gränsvärden och kontinuitet
Ti 24/9, 10-12
2.3-2.4, 2.5.1 talet e, standardgränsvärden, tillämpningar av gränsvärden
Fr 27/9, 10-12
3.1-3.3
derivatans definition och räkneregler
Ti 1/10, 10-12
3.3-3.5
kedjeregeln, extrempunkter, medelvärdessatsen
Fr 4/10, 10-12
3.5-3.7, 4.1-4.2 medelvärdessatsen, derivator av högre ordning, kurvritning
Ti 8/10, 10-12
4.3-4.4, 4.6 optimering, konvexa funktioner, etc
Fr 11/10, 10.30-12.15
4.5
numerisk lösning av ekvationer
Ti 15/10, 10-12
Appendix C + supegenskap
intervallinkapslingssatsen, satsen om mellanliggande värde, satsen om största och minsta värde
Fr 18/10, 10-12

forts. från föregående
Ti 29/10, 10-12
5.1-5.2
primitiva funktioner
Fr 1/11, 10-12
5.3-5.4
forts.från föregående


Rekommenderade övningsuppgifter
Dag Uppgifter
Fr 6/9, 13-15
Minimum: 1.2, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.13, 1.14, 1.22, 1.25, 1.51; Extra: 1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 1.11, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.24, 1.26, 1.27
To 12/9, 13-15
Minimum: 1.52-57, 1.61, 1.63, 1.64-68, 1.72; Extra: 1.58, 1.59, 1.60, 1.62, 1.70, 1.71, extra0
Fr 13/9, 13-15
Minimum: 1.85, 1.87, 1.89, 1.90, 1.92, 1.94, 1.95, 1.96, 1.97-102, 1.107, 1.115-118, 1.119, 1.120; Extra: 1.104, 1.106, 1.108, 1.109, 1.111, 1.125, 1.128, 1.129
Ti 17/9, 13-15
Minimum: A.3-6, A.9, A.12, A.14, A.18, A.21, A.22, A.24, A.28, A.34, A.39, A.44; Extra: A.20, A.25, A.27, A.36, A.40, A.45, A.46, A.49, A.58, A.59
Fr 20/9, 13-15
dugga; räkna ikapp
Ti 24/9, 13-15
räkna ikapp; 2.1, 2.3, 2.4, 2.8
Fr 27/9, 13-15
Minimum: 2.8-11, 2.14-17, 2.25, 2.28, 2.30; Extra: 2.2, 2.5-7, 2.10, 2.12, 2.13, 2.18
Ti 1/10, 13-15
forts. från föregående
Fr 4/10, 13-15
Minimum: 3.9-14, 3.17, 3.33-34, 3.6-7, 3.18-19; Extra: 3.2-5, 3.15-16, 3.21-26, extra1
Ti 8/10, 13-15
forts. från föregående
Fr 11/10, 13-15
forts. från föregående
Ti 15/10, 13-15
Minimum: 4.1, 4.5, 4.8-9, 4.13, 4.15, 4.19-21, roliga textuppgifter; Extra: 4.6-7, fler textuppgifter
Fr 18/10, 13-15
forts. från föregående
Ti 29/10, 13-15
Minimum: 5.3, 5.9-13, 5.18, 5.22, 5.24, 5.28, 5.37; Extra: 5.36, 5.39, 5.40
Fr 1/11, 13-15
forts. från föregående

Program del 2


Preliminärt program för föreläsningarna, del 2

Vecka
Dag
Avsnitt
Innehåll
Vecka 45 Tisdag 5/11, 10-12 6.1-3 Stencil
Integralens definition och räkneregler
Onsdag 6/11, 13.15-15 Dugga Sal KA
Fredag 8/11, 10-12 6.4 Integralkalkylens huvudsats
Insättningsregeln
Vecka 46 Tisdag 12/11, 10-12 6.5, Generaliserade integraler
Fredag 15/11, 10-12 7.1-3, Tillämpningar
Vecka 47 Tisdag 19/11, 10-12 7.11 Tillämpningar, Numerik
Onsdag 20/11, 10-15 MATLAB och numerik    
Laboration 2 och Simpsons formel
Vi börjar i Pascal 12.00
Datasalarna MVF24&25 är bokade 13.00-15
Fredag 22/11, 10-12 Repetition, Valda exempel
Vecka 48 Tisdag 26/11, 10-12 8.1-2 Linjära differentialekvationer av första ordningen
Fredag 29/11, 10-12 8.3 Separabla differentialekvationer
Vecka 49 Tisdag 3/12, 10-12 8.5-8 Linjära differentialekvationer av andra ordningen
Fredag 6/12, 10-12 2.5.4, 7.9 Serier
Vecka 50 Tisdag 10/12, 10-12 9.2-4 Serier (forts), Taylors formel
Fredag 13/12, 10-12 9.5-6 Taylors formel (forts) och gränsvärden
Vecka 2 Tisdag 7/1, 10-12 Reserv, Repetition av serier och Taylors formel
Torsdag 9/1, 10-12 Repetition
Vecka 3 Måndag 13/1, 13-15 Gamla tentor
Onsdag 15/1, 10-12 Gamla tentor
Fredag 17/1, 8.30-12.30 Tentamen


Rekommenderade övningsuppgifter, del 2

Vecka
Dag
Uppgifter
Vecka 45
Ti 5/11 Fortsätt med 5.3, 5.9-11, 5.12, 5.13, 5.18, 5.22, 5.24, 5.28, 5.37, Extra 5.36, 5.39, 5.40, etc etc
Fr 8/11 Kap 6: 1, 3, 4, 6, 7, 9-11
Vecka 46 Ti 12/11 Kap 6: 12, 13 och så många du hinner av 14-21
Fr 15/11 Kap 6: 26, 27, 30c, 31ab, 32, 33, 37, 42, 43, 48, 49
Vecka 47 Ti 19/11 Kap 7: 1-3, 11, 14, 17, 21
Fr 22/11 Extra övningar
Vecka 48 Ti 26/11 Kap 8: 1-9
Fr 29/11 Kap 8: 11, 12, 18, 21- 25
Vecka 49 Ti 3/12 Dugga
Kap 8:Några av 11-20 och 26-33 efter egen smak
Fr 6/12 Kap 8: 38, 40, 49, 51, 56ab, 58
Vecka 50 Ti 10/12 Kap 8: 71, 76, 80, 84, 85, 86
Fr 13/12 Kap 2: 32, 33, 34, ÖS: 1, 2, Kap 7: 46, 47, 48, 50
   (ÖS hänvisar till Övningar på serier)
Vecka 2 Ti 7/1 ÖS: 3, 4, Kap 9: 5, 6bc, 8, 14a-c, 18a, 22a, 35, 37, 38b,
To 9/1 Kap 9: 39b, 42, 43, 48
Vecka 3 Må 13/1 Gamla tentor
To 9/1 Gamla tentor
Blandade övningar av överkurskaraktär hittar du i extra övningar
Kurskrav
Kursens mål finns angivna i kursplanen. Se även teorilistan.
Duggor
Under kursens gång kommer vi ha tre duggor. Den första har vi efter ett par veckor, den andra (som är lite mer omfattande) har vi strax efter att del 1 är slut och den tredje kommer under del 2. Håll utkik efter "aktuella meddelanden" där exakta tider och platser kommer upp efter hand.


Examination
Analyskursen examineras dels genom tre duggor och två inlämningsuppgifter under kursens gång, dels genom en avslutande skriftlig tentamen.

Duggorna och inlämningsuppgifterna bör alla som följt undervisningen och skött sitt hemarbete kunna klara. Totalt kan dessa duggor och inlämningsuppgifter ge 6 examinationspoäng enligt följande tabell.

Examinationspoäng
0-3 3,5-9 9,5-16 16,5-23 23,5-30 30,5-37 37,5-46
0 1 2 3 4 5 6

Denna poäng är giltig under ett år, dvs tills dess kursen ges nästa gång.

Kursen avslutas med en skriftlig tentamen bestående av åtta uppgifter och kan ge ytterligare 25 examinationspoäng. Skrivningstiden är fyra timmar. Vid tentamen är inga hjälpmedel tillåtna, inte ens räknedosa.

För betyget G på kursen krävs totalt 14 examinationspoäng. För betyget VG krävs totalt 22 examinationspoäng.

Rutiner kring tentamina
I tentamensscheman anges alla tentor för respektive period.
Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation.
Du kan läsa i Chalmers studentportal om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers, men observera att du som går på GU ska anmäla dig till tentan via GU:s studentportal.

För att se ditt resultat gå till Ladok via inloggning i Studentportalen (GU).

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.
Kursutvärdering
I början av kursen bör minst två studentrepresentanter utses för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. På kursens aktivitet i GUL (inloggning via Studentportalen) finns en enkät som används vid utvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs på speciell blankett.  
Gamla tentor