Aktuella meddelanden
Välkommen till kursen
Schemat för kursen hittar du via länken till webTimeEdit på sidans topp.

Observera
Laborationerna redovisas genom att man i labsal (vid ordinarie labtillfälle) visar upp sina lösningar/svar på uppgifterna för den handledare som finns där. Nästa labtillfälle är onsdagen 24/9 2014.

Lärare

Katarina Blom (mail: blom (at) chalmers (dot) se)

Anna Persson

(byt ut (at) mot @ och (dot) mot . så blir mailadressen ovan riktig)

Kurslitteratur
Vill man skaffa en lärobok i Matlab så rekommenderar vi någon av följande:
  1. Holly More, MATLAB for Engineers
    (Ger en introduktion till Matlab och kräver inledningsvis ingen matrisalgebra.)
  2. Per Jönsson, MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap
    (Kräver lite kunskaper i Matrisalgebra. Innehåller lite mer avancerade övningar och modelleringsuppgifter
    Är bra som referemslitteratur/uppslagsbok)
  3. Om du går Matematikerlinjen kommer du att läsa en kurs som heter 'Programmering med Matlab' till våren. Här finns en lista över litteraturen som användes där förra året.
  4. Boken Physical Modeling in MATLAB är gratis att ladda ner från nätet.

Program

Observera
Laborationerna redovisas genom att man i labsal (vid ordinarie labtillfälle) visar upp sina lösningar/svar på uppgifterna för den handledare som finns där.Dag Aktivitet
Innehåll
Ons 3/9

kl 8-10, Euler

kl 10-12, MVF24, MVF25


Föreläsning

Laboration


Lite om hur datorerna fungerar på MV. Introduktion till Matlab.

Introduktion till Matlab
Ons 10/9

kl 8-10, Euler

kl 10-12, MVF24, MVF25


Föreläsning

Laboration


Funktioner och grafik i Matlab

Mer om funktioner och grafer i Matlab
Ons 24/9

kl 8-10, Euler

kl 10-12, MVF24, MVF25


Föreläsning

Laboration


Kort om programmering i Matlab

Programmering i Matlab
Ons 8/10

kl 8-12, MVF24, MVF25


LaborationExamination
För att få godkänt på Matlabmomentet i kursen mmg200 krävs att man fått godkänt på laborationerna vars labpm finns länkade under rubriken 'Program' ovan.
Laborationerna redovisas genom att man i labsal (vid ordinarie labtillfälle) visar upp sina lösningar/svar på uppgifterna för den handledare som finns där.