Aktuella meddelanden
Välkommen till kursen
Schemat för kursen hittar du via länken till webTimeEdit på sidans topp.

 • Eftersom Göteborgs universitet har tecknat ett avtal med MathWorks (de som producerat Matlab) kan ni, som universitersstudenter, ladda hem Matlab till egen dator. De programvaror ni kan ladda hem finns här (klicka på Nedladdningstjänst och logga in med ditt gu-användarnamn (inte CID) och lösenord). Matlab finns en bit ner på sidan. Vettigt är nog att läsa instruktionen innan man laddar ner. Man behöver en licensnyckel, men även den står på hemsidan.
 • Lärare

  Katarina Blom (mail: blom (at) chalmers (dot) se)

  Anna Persson

  (byt ut (at) mot @ och (dot) mot . så blir mailadressen ovan riktig)

  Kurslitteratur
  Vill man skaffa en lärobok i Matlab så rekommenderar vi någon av följande:
  1. Holly More, MATLAB for Engineers
   (Ger en introduktion till Matlab och kräver inledningsvis ingen matrisalgebra.)
  2. Per Jönsson, MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap
   (Kräver lite kunskaper i Matrisalgebra. Innehåller lite mer avancerade övningar och modelleringsuppgifter
   Är bra som referemslitteratur/uppslagsbok)
  3. Boken Physical Modeling in MATLAB är gratis att ladda ner från nätet.


  Program

  Observera
  Laborationerna redovisas genom att man i labsal (vid ordinarie labtillfälle) visar upp sina lösningar/svar på uppgifterna för den handledare som finns där.
  Dag Aktivitet
  Innehåll
  Ons 31/8

  kl 8-10, Euler

  kl 10-12, MVF24, MVF25


  Föreläsning

  Laboration


  Lite om hur datorerna fungerar på MV. Introduktion till Matlab.

  Introduktion till Matlab
  Ons 7/9

  kl 8-10, Euler

  kl 10-12, MVF24, MVF25


  Föreläsning

  Laboration


  Funktioner och grafik i Matlab

  Mer om funktioner och grafer i Matlab
  Ons 14/9

  kl 8-10, Euler

  kl 10-12, MVF24, MVF25


  Föreläsning

  Laboration


  Kort om programmering i Matlab

  Programmering i Matlab
  Ons 21/9

  kl 10-12, MVF24, MVF25


  Laboration


  Drejskivan (frivillig)


  Examination

  För att få godkänt på Matlabmomentet i kursen mmg200 krävs att man fått godkänt på laborationerna vars labpm finns länkade under rubriken 'Program' ovan.
  Laborationerna redovisas genom att man i labsal (vid ordinarie labtillfälle) visar upp sina lösningar/svar på uppgifterna för den handledare som finns där.