Datorsystemet på Matematiska vetenskaper

Nedan har vi försökt samla datorrelaterad information för att du som student ska kunna använda datorsystemet på bästa sätt.

Att använda datorerna på Matematiska vetenskaper

I Matematiska Vetenskapers (MV) lokaler finns tre labsalar med fasta datorer som du som student har tillgång till. Salarna har nummer MVF24, MVF25 och MVF22. För att kunna komma in i salarna behöver du ett passerkort (som fås på MV:s expedition). När salarna inte är bokade för undervisning får du fritt disponera datorerna i dem.

På de fasta datorerna används operativsystemen Windows och Linux. På datorerna i salarna MVF24, MVF25 används Linux och på datorerna i sal MVF22 används Windows. Operativsystemen fungerar lite olika och det är viktigt att du lär dig använda både Linux- och Windows- datorer.

Du kan också använda den trådlösa internetanslutningen på Chalmers. Mer information om detta finns på Chalmers studentportal (se länk ovan).

Om du behöver hjälp