Några linuxuppgifter

När du utför uppgifterna nedan bör du ha tillgång till Lite kort om kommandon i Linux