MMG200, Matlab, Hösten 18

Aktuella meddelanden

För att på plats i datorsalarna gör vi följande gruppindelning:
Grupp 1 = Efternamn som börjar på A-K, Grupp 2 = Efternamn som börjar på L-Ö.

Eftersom Göteborgs universitet har tecknat ett avtal med MathWorks (de som äger Matlab) kan ni, som universitersstudenter, ladda hem Matlab till egen dator. De programvaror ni kan ladda hem finns här (klicka på "Programvaror för studenter" och logga in med ditt GU-användarnamn (inte CID) och lösenord).

Kursens schema finns i TimeEdit.

Lärare

Martin Hallnäs, Tomas Forssmark, Jacques Huitfeldt

Kurslitteratur

Studiematerial finner du på länkar nedan, under rubriken Program.

Program

Läs först lite om Datorsystemet på Matematiska vetenskaper

Här följer tre korta texter som ger en introduktion till Matlab och därmed en grund för de obligatoriska laborationer som kommer i envariabelanalys-delen av kursen. Vi kommer ha ett datorpass per text och det är viktigt att man läser på aktuell text innan varje datorpass.
1. Introduktion till Matlab
2. Mer om funktioner och grafer i Matlab
3. Kontrollstrukturer i Matlab

Följande text lägger en grund för en bonusuppgift i linjär algebra-delen av kursen. Har du redan stött på linjära ekvationssystem kan du jobba igenom texten efter introduktionen ovan, annars kan du vänta tills linjär algebran börjar.
4. Matriser och vektorer i Matlab

Här följer en introduktion till symboliska beräkningar med Matlab. Avsnitt 1-6 kan du arbeta med efter hand som du känner igen matematiken från envariabelanalysen och avsnitt 7-9 under den linjära algebran.
5. Symboliska beräkningar med Matlab

Laborationstider

Dag
Sal
Innehåll
Onsdag 12/9 kl 8-10 (Grupp 1)
      kl 10-12 (Grupp 2)
MVF24, MVF25 Introduktion till MATLAB
Onsdag 19/9 kl 8-10 (Grupp 1)
      kl 10-12 (Grupp 2)
MVF24, MVF25 Mer om funktioner och grafer i Matlab
Onsdag 26/9 kl 10-12 (alla) MVF24, MVF25 Kontrollstrukturer i Matlab
Onsdag 3/10 kl 10-12 (alla) MVF24, MVF25 Symboliska beräkningar med Matlab
Utöver den schemalagda tiden i datorsal, måste ni även jobba hemma och träna vid datorerna i skolan.
När en datorsal inte är bokad av en kurs är det fritt fram att sätta sig och jobba.