ä MMG200, Matematik 1, Linjär algebra, H19 - Matematiska vetenskaper