Kurs-PM

På denna startsida finns programmet för kursen. Övriga uppgifter, såsom t.ex. kursmål, lärare, kurslitteratur och examination, finns i ett separat kurs-PM.

Program

Undervisningen styrs av arbetet med de explorativa övningarna som delas ut i form av 6 små häften. Vi arbetar vid ungefär två lektionstillfällen med varje övningshäfte (nr 4 kräver lite mer, nr 5 lite mindre) enligt planen nedan. Föreläsningarna tar i huvudsak upp det material som vi arbetade med vid föregående (ej samma dags) lektionstillfälle. Häftena med övningarna kommer att delas ut efterhand. Klicka på länken under innehåll för att ladda ned en PDF-fil om du tappat bort eller inte fått ett häfte.

Ett urval av övningarna i varje övningshäfte kommer att uses till redovisningsuppgifter. Dessa redovisas gruppvis inför hela klassen. Före redovisningen kommer man att få kryssa i vilka uppgifter man är beredd att redovisa och för varje uppgift väljs en redovisningsgrupp slumpmässigt bland de som är beredda att redovisa just den uppgiften. Aktivt deltagande på redovisningarna är inte obligatoriskt, men kommer att ge bonuspoäng enligt:

21-24 X: 2 bonuspoäng
17-20 X: 1,5 bonuspoäng
13-16 X: 1 bonuspoäng

Övning Vecka Innehåll Redovisning (dag:uppgifter)
1 36,37 Logik, mängder,ekvationer, bevis 17/9: B8, B13, C5, C6
2 37,38 Induktion, rekursion 24/9: D4, E4, E6, F5
3 38,39 Funktioner, relationer 1/10: H2, H4, I6, J4
4 39,40 Heltalen, delbarhet, Aritmetikens fundamentalsats 8/10: K3, K5, K6a-d, K8a-c
5 41 Kombinatorik 15/10: L4, L5, L10a-c, L11 (utom surjektiva)
6 42 Grupper, ringar, kroppar 22/10: O1 (5)-(8), P3, Q2, R2
43 Repetition, gamla tentor

 

Schema för gruppövningarna

Observera att schemat nedan är ungefärligt och att ni vissa övningar troligen kommer att avsluta ett häfte och inleda nästa. Ni kommer att arbeta på egen hand under de två första timmarna och med hjälp av övningsledare under de två sista timmarna.

Övningshäftena delas ut på gruppövningar eller föreläsningar, men kan också hämtas här som PDF-filer. Klicka på häftets namn.

Dag Tid Häfte
6/9 8-12 1. Logik och matematikens språk
10/9 8-12 1. Logik och matematikens språk
13/9 8-12 2. Induktion och rekursion
17/9 8-12 2. Induktion och rekursion
20/9 8-12 3. Funktioner och relationer
24/9 8-12 3. Funktioner och relationer
27/9 8-12 3. Funktioner och relationer
1/10 8-12 4. Heltalen och delbarhet
4/10 8-12 4. Heltalen och delbarhet
8/10 8-12 5. Kombinatorik
11/10 8-12 5. Kombinatorik
15/10 8-12 6. Talsysytemen
18/10 8-12 6. Talsysytemen
22/10 8-12 6. Talsysytemen
25/10 8-12 Repetition

Schema för föreläsningarna

Dag Tid Stoff Avsnitt i boken
3/9 10-12 Introduktion (Appendix A)
6/9 13-15 Mängder Kapitel 2
10/9 13-15 Logik Kapitel 1
13/9 13-15 Logik Kapitel 1
17/9 13-15 Induktion Kapitel 4
20/9 13-15 Induktion, rekursion Kapitel 4
24/9 13-15 Funktioner Kapitel 3
27/9 13-15 Relationer Kapitel 3
1/10 13-15 Kardinalitet, operatorer Kapitel 3
4/10 13-15 Delbarhet Kapitel 5
8/10 13-15 Primtal, aritmetikens fundamentalsats Kapitel 5
11/10 13-15 Moduliräkning, kombinatorik Kapitel 5,6
14/10 13-15 Kombinatorik Kapitel 6
18/10 13-15 Talsystemen, grupper Kapitel 8
22/10 13-15 Grupper, ringar, kroppar Kapitel 8
25/10 13-15 Repetition