Välkommen till Matematik 1!
Denna kurs utgör första terminen på Matematikprogrammet, men kan också läsas som fristående kurs, och avser att ge dig en god grund för fortsatta matematikstudier. Kursen består av tre delkurser: Inledande algebra (7,5 hp), Linjär algebra I (7,5 hp) och Envariabelanalys (15 hp). Dessutom ingår att man ska lära sig grunderna i Matlab så att man själv kan skriva enklare program. Matlab är en matematisk programvara som används inte bara i våra matematikkurser utan även i näringslivet.

Undervisningsformerna varierar något mellan delkurserna bl.a. med olika varianter av grupparbete, rapportskrivning och datorlaborationer utöver lektioner och föreläsningar. Syftet är att ge en djupare förståelse av ämnet samt att utveckla förmågan att uttrycka sig muntligt och skriftligt om matematik. Närmare information om respektive delkurs ges via dess kurshemsida och av kursansvarig (se nedan).
Examinator och kursansvarig
Inledande algebra: Ulla Dinger, 772 3559, ulla(at)chalmers(dot)se
Linjär algebra I: Samuel Bengmark, 772 5302, samuel(at)chalmers(dot)se
Envariabelanalys: Mats Andersson, 772 3571, matsa(at)chalmers(dot)se och
                             Hasse Carlsson, 772 3516, hasse(at)chalmers(dot)se
Kurskrav
För att få betyget Godkänd på kursen krävs att man är godkänd på alla tre delkurserna, inklusive obligatoriska datorlaborationer. Om man dessutom har betyget Väl godkänd på minst 15 hp av delkurserna får man betyget Väl godkänd på hela kursen.
Introduktionskurser
De två första veckorna (innan kursen Matematik 1 startar) ges en Introduktionskurs i matematik där vi repeterar viktiga delar av gymnasiematematiken. Parallellt ges en Introduktion till institutionens datorsystem. Kurserna omfattar 1,5 hp vardera. De ingår inte i kursen Matematik 1, men alla som inte redan är vana vid vår datormiljö förutsätts delta i datorintroduktionen och vi rekommenderar alla att även delta i matematikintroduktionen.
Studiehjälp
En eller två studenter på senare del av Matematikprogrammet kommer att, vid vissa tider, finnas till hands för att diskutera och svara på frågor. Tider och lokaler för detta meddelas senare.
Välkomstlunch
Alla nya studenter på Matematikprogrammet/Matematik 1 är välkomna på lunch tillsammans med lärare och programrådet. Lunchen planeras äga rum tisdagen den 16 september. Anmälan görs vid föreläsningen den 11 september, då även tid och plats meddelas.
Kursutvärdering
I början av kursen kommer 2-4 studentrepresentanter att utses för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärdering. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång, samt en enkät och uppföljningssamtal i slutet av kursen.