Numerisk Analys MMG410 (tidigare MAN200, MAM240) hösten 2007


Sfärer

Newtons metod