Numerisk Analys MMG410 (tidigare MAN200, MAM240) våren 2008


Sfärer

Newtons metod