Läsanvisningar

 

Följande avsnitt ingår i boken, "Scientific Computing - An introductory survey" av Michael T. Heath, McGraw-Hill. Boken finns numera i två upplagor och jag har gjort läsanvisningar för båda. Upplagorna är inte helt jämförbara (den nya texten har utökats med 150 sidor t.ex.).

Avsnitt inom (parenterser) är kursiva. Avsnitt inom [hakparenteser] utgår. Så betyder t.ex. 3.3 [3.3.3], 3.4 (3.4.4) [3.4.5-3.4.8] att hela avsnitt 3.3 utom 3.3.3 ingår. Hela avsnitt 3.4 utom 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8 ingår och  3.4.4 är kursivt. För alla ingående kapitel är "Historical notes..." kursivt. Detta gäller även "Software for..."-avsnitten. Man behöver givetvis inte kunna rabbla namnen på olika programpaket.

Svar till Review Questions (bara "True or false"-frågorna). Upplaga 2002. Upplaga 1997.

Tryckfel i läroboken.

 

Upplaga 2002

Kapitel Dessa avsnitt ingår
1 Hela kapitlet ingår
2 2.1-2.4 [2.4.8-2.4.10], 2.5 (2.5.2), 2.6-2.8
3 3.1, 3.2, [3.3], 3.4 [3.4.2],  3.5 (3.5.1) [3.5.2, 3.5.4], 3.7-3.9
4 Ingår ej
5 5.1, (5.2), 5.3-5.5 [5.5.5-5.5.6], 5.6.2, 5.7, 5.8
6 Ingår ej
7 Hela kapitlet utom 7.4.3 ingår.
8 Hela kapitlet ingår
9 9.1, (9.2), 9.3 [9.3.5, 9.3.7,9.3.9], 9.4, 9.5
10 Ingår ej
11 Ingår ej
12 Ingår ej
13 Ingår ej

 

Upplaga 1997

Kapitel Dessa avsnitt ingår
1 Hela kapitlet ingår
2 2.1, 2.2 [2.2.7-2.2.8], 2.3, 2.4 [2.4.3], 2.5 (2.5.2), 2.6-2.8
3 3.1-3.3 [3.3.3], 3.4 (3.4.4) [3.4.5], 3.4.6, [3.4.7-3.4.8],  3.5-3.7
4 Ingår ej
5 5.1, 5.2 [5.2.5-5.2.6], 5.3 [5.3.4-5], 5.4, 5.5
6 Ingår ej
7 Hela kapitlet utom 7.3.3-7.3.4 ingår.
8 Hela kapitlet ingår
9 9.1-9.6 (9.6.1) [9.6.3] (9.6.4) [9.6.5], 9.7, 9.8
10 Ingår ej
11 Ingår ej
12 Ingår ej
13 Ingår ej