FAQ

Det finns några frågor som återkommer varje gång kursen ges. Här är ett försök att svara på en del. Inte allt är nyskrivet.

Först några frågor om konton, Matlab etc.

Här några numeriska frågor: