Dagbok

Här hittar Du kortfattad information om vad jag har gått igenom under föreläsningar och övningar samt länkar till föreläsningsanteckningar (i egen tabell), lösningar till övningar (under Lösn). Vi kommer normalt att ägna onsdagar och torsdagar till föreläsningar och ha övningar på fredagar (dock ej första läsveckan). Vi kommer inte att räkna alla övningar i övningsmaterialet.
 
På denna sida hittar Du också en ordlista, föreläsningsanteckningar samt övningar i PDF.

Angående övningarna: Jag kan rekommendera alla övningarna (annars hade de inte varit med). När Du börjar få rutin på en typ av övning byt då till någon annan sort. Försök att räkna övningar med lite olika innehåll. Kortfattade lösningar kommer att läggas upp efter övningstillfället. Svar till Review Questions (bara "True or false"-frågorna) hittar Du under "Läsanvisningar".

Ordlista
för kursen: ordlista.pdf. Får ej användas vid tentamen.
Föreläsningsanteckningar  kommer att läggas ut en del i taget. Jag har arbetat om vissa delar för årets kurs. Se PDF-kolumnen nedan.
Övningar: ovningar.pdf. Lösningar kommer efterhand (i kolumnen PDF, nedan).
 

läsvecka dag
innehåll kommentarer PDF

  1

Mån
Intro. till ämnet, kursPM, registrering.
Olika typer av fel, konditionstal.
OH-sid. 1-16.5.
  del1.pdf

  

Ons
Mer om konditionstal, bakåtfel, stabilitet. Början på flyttalsaritmetik. OH-sid. 16.5-22.    

2

Mån
Resten av flyttalsaritmetik, matrisfaktoriseringar. OH-sid 23-33.   del2.pdf

 

Ons
Rep. Gaussel. LU-faktorisering, lite rep. av matrisalgebra, stabilitet för LU, LDL^T. OH-sid. 34-42.    

 

Fre
Cholesky-faktorisering. Positivt definita matriser samt några egenskaper, energier, Hessian.  Intuitivt om störningsteori. Vektornormer. Inner- ytterprodukt. OH-sid 43-50.    

3

Mån
Vi kommer att räkna övn. 1, 6, 7, 9, 14, 15, 17 och 18 från kapitel 1. Tittade även på 23.   los1.pdf

 

Ons
Matrisnormer. Störningsteori för Ax=b. Konditionstal. Tolkning av satsen.Tumregel. Residualens betydelse. OH-sid 51-57.
Något om allmänna innerprodukter och elliptiska normer.
   

 

Fre
Visade Matlab-tentorna.
Parameteranpassningsproblem. Mer om minstakvadratproblem. Normalekvationerna. OH-sid. 58-65.
  del3.pdf

4

Mån
Vi kommer att räkna 25 (kap 1), 1, 3, 7, 8 (kap 2).
Hann inte uppgift 3. Repeterade en del linjär algebra också.
  los2.pdf

 

Ons
Något om konditionstalet för minstakvadratproblemet. Något om unitärt invarianta normer och metoder för att lösa minstakvadratproblemet. Lite matematisk statistik. Ett fysikproblem.
OH-sid. 66-68, delar av 69-70, halva sid 72, 83-90, 94.
Sid. 69-82 läses om intresse föreligger. Kommer en tentafråga på detta avsnitt.
  del4.pdf

 

Fre
Inledning till system av ickelinjära ekvationer. Halvering, sekant, Newton. Newton för system. Konvergensordning. OH-sid. 95-103, 108-110.    

5

Mån
Vi räknade 15, 16, 18, 26 kapitel 2.    
  Ons Metodoberoende feluppskattningen. Avbrottskriterium. Något om global konvergens. Något om HIROMB och stora beräkningar. Här är lic-avhandlingen. OH-sid 104-107, 111.   del5.pdf

6

Mån
Fixpunktsiteration. Början på interpolation. OH-sid 112-119.    

 

Ons
Existens och entydighet av interpolationspolynomet. Lagranges form, Newtons form, Vandermondematris. Horners metod. Runges fenomen. Chebyshevpunkter. Singulariteter. Splines, något om design, Bézier-kurvor och NURBS. OH-sid. 120, 123-133. Slutet av 120-122, läs på egen hand.     

 

Fre
Övn. 1, 2, 6, 7 kap. 3. Vi hann inte 6, men jag pratade lite om utformningen av plottar i Matlab i stället.   los3.pdf

7

Mån
Splines. Kvadratur, intro. Trapetsmetoden, felterm, Newton-Cotes, rektangel, Simpson. Singularitet hos derivator. Adaptivitet. OH-sid. 133-145. Svar på fråga: lab-momentet är på 3 hp och tentan på 4.5 hp.

 

Ons
Gausskvadratur. Intro till ODE. Eulers metod. Det som behövs för labben. Gjorde ett ODE-exempel på tavlan. OH-sid. 146-154, 159. Läs 161 på egen hand.    

 

Fre
Övn. 1, 5, 6, 7, 10b kap 5. Wikipedia om divisionsbuggen.

Pentium bug jokes.

Light bulb jokes (som jag nämnde, men som inte har så mycket med detta att göra).
los5.pdf
8
Mån
Resten av ODE-avsnittet. OH-sid. 155-158, 162-168. Glömde tydligen sid 160, så den får ni läsa på egen hand.

Första sidan om numerisk programvara.
Tekniska detaljer om problemen med "the Millennium Bridge". Se även Wikipedia.  

Ons
Resten av numerisk programvara och lite om datorer (alla sidorna i mjukvara.pdf till höger).

Fråga om Maple: man kan hämta tre manualer gratis:
  • Maple 13 User Manual, 540 sid.
  • Maple 13 Introductory Programming Guide, 398 sid.
  • Maple 13 Advanced Programming Guide, 452 sid.
Man kan söka efter Maple-böcker via denna sida.
En artikel om personen,  Kazushige Goto, bakom Goto-BLAS. mjukvara.pdf
9
Mån
Övn. 6, 7 kap. 7.
2 (8.3, 8.10) kap. 8.
1, 2, 3, 7, 8, 9, (10, 11 kursivt) kap. 9.
Delade ut kursutvärdering. Om du inte har fyllt i en finns det blanketter i platslådan utanför mitt rum. Lämna ifylld blankett i lådan.

För några kommentarer, se nedan:
los7.pdf
los8.pdf
los9.pdf

När jag skriver detta har jag fått in 18 utvärderingar. Det mesta har fått betyget OK, bra eller mycket bra. Åsikterna är rätt spridda när det gäller tempo, nivå och liknande. Detta beror bland annat på spridningen i förkunskaper och upplevd svårighetsgrad. 11 personer tycker att kursen har varit svår, 6 lagom och en lätt. En majoritet, 10 st, vill ha fler övningar. Kursinfo., hemsida och liknande har fått (mycket) bra betyg, liksom föreläsningsanteckningarna, men några ville ha mer kommentarer och exempel (svårt att hinna med dock, tanken är ju inte att det ska vara en lärobok). Detta gäller även övningsmaterialet, bra i snitt, men en del vill ha fler lättare övningar och utförligare lösningar.

Det skulle nog gå att lägga in fler övningar, men det får ske på bekostnad av antalet handledningstimmar (ingen ville dock minska dessa). Problemet är ju att jag inte kan lägga ut godtyckligt många timmar, eftersom det finns en kursbudget.