Numerisk Analys MMG410 (tidigare MAN200, MAM240) våren 2010

Sfärer

Newtons metod