Numerisk Analys, MMG410, 2015

Föreläsningen fredag 2015-05-29, är flyttad till sal EE.


Sf<E4>rer

Newtons metod