MMG700, Analytiska funktioner, Hösten 15
[webTimeEdit]