Aktuella meddelanden
Preliminärt program för föreläsningarna

Uppgifter 1 / Lösningar

Uppgifter 2 / Lösningar

Uppgifter 3

Uppgifter 4

Uppgifter 5

Uppgifter 6

Uppgifter 7

Uppgifter 8
Examinator och föreläsare
 
Kurslitteratur
Kurskrav

Examination
Tentamen består av tre små-tentor fredagarna 30/1, 13/2 och 27/2 samt en tentamen lördagen den 14 mars.

Deltentorna ger 15,15 och 20 poäng respektive, samt huvudtentamen 150 poäng.

Quiz1

Quiz2
 
Facit quiz2
          Quiz3
Facit quiz3
För godkänt resultat på kursen krävs.....
Tentamina
Tentamen äger rum  den 14 mars
Vid tentamen är enkel numerisk miniräknare tillåten
Tag med giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift!

Meddelande om resultat fås med epost via LADOK. (Detta sker automatiskt så fort tentan är rättad och resultaten är registrerade.)
Rättade tentor återfås på expeditionen för matematik.
Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer.
Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt (på expeditionen finns en blankett till hjälp).

  • Gamla Tentor
  • Tentamen 25/3 2006 / Lösningar
  • Tentamen 15/8 2006 / Lösningar
  • Tentamen 15/1 2007 / Lösningar
  • Tentamen  17/3 2007 / Lösningar
  • Tentamen  15/3 2008 / Lösningar
  • Tentamen 9/5 2008 / Lösningar