Naturvetarmatematik B, MMGK20,  del 2: Flervariabelanalys  vt -09

Kurslitteratur:Persson, Böiers: Analys i flera variabler  (Studentlitteratur) och
                     tillhörande övningshäfte
Lärare: Johan Karlsson, ankn 3568

Preliminär plan för verksamheten
v12   Funktioner, gränsvärden, partiella derivator   1.1-1.6, 2.1
         Rekommenderade uppgifter: Kap 1: 1,2,4,5,6,11a,12,14,15,17   Kap 2: 1,4

v13  gradient, kedjeregeln, riktningsderivata 2.2-2.5
        Kap2: 5,6,7,11,12,13,14,15,17,21,28,31,34,36,38

v14  total derivata , funktionaldeterminant, implicita funktioner  3.1-3.4
        Kap 3: 1,2,3,5,9d,10d,12,14,21,22,23,24,   Kap 5:10
                 PÅSKPAUS

v17  dubbelintegraler, trippelintegraler, variabelbyte, integration över nivåkurvor   6.1-6.2, 6.4-6.5,7.1
        Kap 6: 1,3,4,11,12,14,19,21,22,26,30,45   Kap 7: 2,7

v18  Kap 8, kurvintegraler, Greens formel 9.1-9.2
        Kap 8: 5.9.28   Kap 9: 4,9,21

v19  potentialer , Gauss sats  9.4, 10.2     reserv
        Kap 9:29   Kap 10:18,19,26

v20  Taylors formel, stationära punkter, optimering, bivillkor  2.6,  4.1-4.3
        Kap 2: 60,67   Kap 4: 2,3,12,19,23,29,36

v21  reserv, repetition
        precisering av kursinnehållet
         tips för repetition
Tentamen är i form av en problemskrivning, tillåtet hjälpmedel: BETA mathematics handbook ,maxp 24, betygsgränser 12,18
Laborationer finns inga egentliga, men  fig.m ritar tre figurer och studium av koden visar hur du ritar dina egna;
monte.m  illustrerar monte-carlo-metoden och kan modifieras till intressantare problem ; varb.m ritar figurer som
kan hjälpa till att begripa variabelbyten (man kan med fördel rotera figurerna och betrakta dem ur olika vinklar)