Algebra och talteori

- en delkurs i MMGL31

NYHETER

  • Tider för muntan finns här.
  • Inlämning av Inl B skall ske innan övningen på onsdag.
  • Gruppindelning för presentationen samt uppgift finns nu här.(28/2)
  • Har efter bästa förmåga uppdaterat alla kursens föreläsningsbilder och lagt ut nya versioner. (15/2)
  • Inlämning B framflyttad till mellan 25/2 och 4/3 för att underlätta ert pluggande inför Analys-tentan (15/2)
  • En övning är inlagd kl. 13-15 onsdag 25/2. (25/1)
  • Den offentliga presentationen är flyttad från 25/2 till 5/3. (25/1)
  • En lite svensk-engelsk matematisk ordlista av  Anders Vretblad och Fredrik Engström. (20/1)
  • 2008-års kursutvärdering (19/1)
  • Kursen startar måndag 19 januari klockan 8.00 i Pascal i Matematiska vetenskapers hus, Chalmers Tvärgata 3 (12/1)