Aktuella meddelanden
Denna sida innehåller den fasta strukturen för kursen. Till kursen finns också en aktivitet i GUs lärplattform GUL, gul.gu.se. I GUL läggs de mer dynamiska delarna ut så som nyheter och kursmaterial.

Schemat för kursen.
Kurslitteratur:
  1. A Friendly Introduction to Number Theory av Joseph H. Silverman. Jag kommer att använda upplaga 4 kapitel och uppgifter i upplaga 3 finns också i planeringen nedan.
  2. Kompendium av Samuel Bengmark. Kan ladda ner från GUL.
Lämplig bredvidläsning:
Fördjupningslitteratur:

Program

Vecka
Avsnitt
i upplaga 4
Rekommendera uppgifter
i upplaga 4
Redovisningsuppgifter
i upplaga 4
Avsnitt
i upplaga 3
Rekommendera uppgifter
i upplaga 3
Redovisningsuppgifter
i upplaga 3
Redovisningsdatum
4
Kap 1 - 4
Kap 1:2,3,4,5
Kap 2:1,2,5,6,7,8.
Kap 3:2, (1,3).
Kap 1:5 
Kap 2:5,6
Kap 1 - 4 Kap 1:2,3,4,5
Kap 2:1,2,5,6,7.
Kap 3:2, (1,3).
Kap 1:5 
Kap 2:5,6
Kap 3:-
Tisdag vecka 5.

4
Kap 5 - 7
Kap 5:1,4
Kap 6:1a(b),2a(b)c,4b,5,(6)
Kap 7:1,2,3,4a,(4b,c).

Kap 6:2c,5
Kap 7:2
Kap 5 - 7 Kap 5:1,4
Kap 6:1a,2ac,b,5(1b,2b,6).
Kap 7:1,2,3a,4,(3b,c).
Kap 5:-
Kap 6:2c,5
Kap 7:2 
Tisdag vecka 6.
5
Kompendium alla
Uppgift 1,3,4,9,14Torsdag vecka 7.
6
Kap 8 - 11
Kap 8:1,2,3,4,5a,c,6a
Kap 9:1,2,4
Kap 10:2,3
Kap 11:1,2,3,5,6,10,12,13
Kap 8:1a,4c,4d,eller 4e
Kap 9:2  (OBS! redovisas vecka 8)
Kap 10:-
Kap 11:7 (OBS! redovisas vecka 8)
Kap 8 - 11 Kap 8:1,2,3,4,5a,c,6a
Kap 9:1,2,4
Kap 10:2,3
Kap 11:1,2,3,5,6,10,12,13
Kap 8:1a,4c,4d eller 4e
Kap 9:2
Kap 10:-
Kap 11:7
Torsdag vecka 7.
7
Kap 12 - 15

Kap 12:1,2,5.
Kap 13:1,2,3,6
Kap 14:2, 3
Kap 15:2,3,5,6,8
Kap 12:2a
Kap 13:-
Kap 14:1
Kap 15:3b
Kap 12 - 15 Kap 12:1,2,5.
Kap 13:1,2,3,6
Kap 14:2, 3
Kap 15:2,3,5,6,8
Kap 12:2a
Kap 13:-
Kap 14:1
Kap 15:3b
Tisdag vecka 8.
8
Kap 16 - 19 Kap 16:1,3.
Kap 17:1,2,3,4,5.
Kap 18:1,2. 
Kap 19:3abc,7.
Kap 16:-
Kap 17:2a,5b
Kap 18:1
Kap 19:7b
Kap 16 - 19 Kap 16:1,3.
Kap 17:1,2,3,4,5.
Kap 18:1,2. 
Kap 19:3abc,7.
Kap 16:-
Kap 17:2a,5b
Kap 18:1
Kap 19:7b
Torsdag vecka 9, klockan 10.

9
Kap 27 - 29
Kap 27:1.
Kap 28:2,4,5,6,7.
Kap 29:1,2,3,4.
Kap 27:1
Kap 28:4
Kap 29: 2,3a
Kap 20 - 22 Kap 20:2b.
Kap 21:2,4,6,7,8.
Kap 22:1,2,3,4.
Kap 20:2b
Kap 21: 4
Kap 22: 2,3a
Torsdag vecka 10, klockan 10.
10
Kap 20 - 23
Kap 20:1.
Kap 21:
1,2.
Kap 22:1,2,7
Kap 23: -
Kap 20:1
Kap 21:
1b.
Kap 22:2,7
Kap 23: -
Kap 23 - 25
Kap 23:1.
Kap 24:
1,2.
Kap 25:1,2,6.
Kap 23:1
Kap 24:1b
Kap 25:2,6
Tisdag vecka 11, klockan 10.
11
Kap 24 - 25
Kap 35 - 36
Kap 24: 3.
Kap 25:1,3.
Kap 35:
4,5a,7a,8a, 11a.
Kap 36:2ab, 6

Kap 25:1a
Kap 35:7a,11a
Kap 26 - 27
Kap 33 - 35
Kap 26: 3.
Kap 27:1,3.
Kap 33:
4,5a,7a,8a, 11a.
Kap 34:2ab, 6

Kap 27:1a
Kap 33:7a,11a
Tisdag vecka 11, klockan 10.
12
Kap 37 + reserv
Offentlig presentation
Muntlig tentamen


Kap 35 + reserv
Offentlig presentation
Muntlig tentamen

Tisdag 18 mars
klockan 17
Onsdag 19 mars

Kursmål
I en skola där läraren allt mer skall handleda i stället för att instruera ungdomarna lämnas det vidöppet för frågor av karaktären. ''Vad är ett tal?'', ''Vilka sorts tal finns?'', ''Varför fungerar de på det sätt de gör?''. Detta ställer stora krav på lärarens ämneskunskaper, ja mycket större än på den ''föreläsande läraren'' som i så mycket större utsträckning styr vad det lämnas utrymme för på lektionen. Ett av kursens syfte är att förbereda dig, som blivande lärare, för detta genom att ge dig inblick i talteorin värld.

Ett andra syfte med kursen är att du skall få ett  intresse för matematik som du sedan kan använda  i din kommande  undervisning.  Därför är kursens innehåll valt så att du skall få upp ögonen för matematiken som en levande och dynamisk verksamhet med stort utrymme för utforskande verksamhet. Vi ägnar viss tid under kursen åt att du söker mönster, sätter upp hypoteser och söker argumentet för era påståenden. Vidare kommer i någon utsträckning idehistoriska- och didaktiska perspektiv att läggas på delar av innehållet.

I år har vi också målet att få kunskap och erfarenhet av att använda Flipped Classroom. Föreläsningar finns utlagda på GUL för att du skall kunna titta på dem inför varje lektion. Planen för vad man skall förbereda finns i GUL.


Mål
Efter delkursen skall du  kunna redogöra för och  göra beräkningar med hjälp av begrepp och processer som: Kongruensräkning, Fermats lilla sats, Eulers phi-funktion och kvadratisk reciprositet samt metoder för ekvationslösning samt dessutom primtal, primtalstestning, perfekta tal, summor av två kvadrater, några diofantiska ekvationer, Gaussiska heltal, unik faktorisering samt begreppen grupp, ring, kropp och algebraiska heltal.

Vidare är målet att du skall vara en utforskande lärare i matematik, dvs att du skall kunna ta dig an okända frågeställningar och kunna reda ut vad som gäller. Detta med förhoppningen att det skall skapa fascination och intresse för ämnet.

Slutligen är målet att du skall kunna redogöra för dina insikter på ett lättfattligt sätt för den som inte ännu nått lika långt.


Examination
Examinationen i kurser har tre delar.
            För godkänt på denna del krävs att man totalt gjort minst 70 procent av redovisningsuppgifterna (2014 innebär det 28 kryss).
            Detta moment finns för att se att du nått målet när det gäller att kunna kunna göra beräkningar  med kursens
            begrepp och processer.
            Målgruppen är tänkt att vara den oinvigda allmänheten.
            Bjud in släktingar och vänner till en stund då de får
            lite inblick i vad du håller på med.
            Gruppindelning och tider kommer senare läggas ut här.
            Detta moment skall examinera att du kan redogöra på ett lättfattligt sätt för dina kunskaper.
            Gruppindelning och tider kommer senare. Detta moment skall examinera dina kunskaper i kursens begrepp och processer och din förmåga att utforska frågeställningar.

För betyget Väl Godkänt krävs, förutom kraven för godkänt, att man gör 85 procent av redovisningsuppgifterna (2014 innebär det 34 kryss) samt att man i tillägg till muntan i grupp också också gör en individuell muntlig tentamen där noggrant och väl kan genomföra och redogöra för kursens begrepp och metoder.

Kursutvärdering
Vi kommer att ha en muntlig utvärdering i närheten av vecka  och sedan har vi en avslutande enkät i vecka 13. Men jag vill gärna ha ständig återkoppling från er på hur denna kurs fungerar för er så spara inte på dina åsikter utan vänd dig direkt till. /Samuel
Kontakt
Lärare
Samuel Bengmark
telefon 031-772 5302

Expedition
Lotta Fernström
telefon 772 3509

Studievägledningen
Hans Westergren
telefon 031-772 35 05

Studierektor för lärarutbildning
Laura Fainsilber
telefon 031-772 3560