Aktuella meddelanden

Tentor återlämnas i sal MVL 15 mellan 15-17 Onsdag 20/4. 


Schemat för kursen.

Kurslitteratur:

  1. A Friendly Introduction to Number Theory av Joseph H. Silverman. Jag kommer att använda upplaga 4 kapitel och uppgifter i upplaga 3 finns också i planeringen nedan.
  2. Kompendium av Samuel Bengmark. Kan ladda ner från GUL.

Lämplig bredvidläsning:

Fördjupningslitteratur: 

Laboration 24/2 

Övningstentor:

16/2 

Lösningar 16/2 

26/2 

1/3 

Lösningar 26/2 

Lösningar 1/3 

Rättelser av typon till lösningar ovan och uppdatering av filen nedan läggs ut i morgon Torsdag 14 april:


Rättelser 

Nedan finner ni uppdatering av 'Lösningar till Tentan' med extra material:

Lösningar till Tentan 


Föreläsningar:

Måndag 22/2 -1, 2 kvadratiska residyer

Torsdag 18/2 kvadratiska residyer, Eulers kriterion

Måndag 15/2 RSA-koder. Att beräkna x^k och dess invers.

Torsdag 11/2 Mersenne primtal och jämna perfekta tal.


Program (Preliminärt)


Vecka 

Avsnitt

i upplaga 4

Rekommendera uppgifter 

i upplaga 4

Redovisningsuppgifter 

i upplaga 4

Avsnitt

i upplaga 3

Rekommendera uppgifter 

i upplaga 3

Redovisningsuppgifter

i upplaga 3

Redovisningsdatum

3

Kap 1 - 4

Kap 1: 1,3,4,5

Kap 2: 1,2,7,8. 

Kap 3: 1,2,3,5 


Kap 2:4,5,6

Kap 1 - 4

Kap 1:2,3,4,5

Kap 2:1,2,5,6,7. 

Kap 3:2, (1,3).

Kap 1:5 

Kap 2:5,6

Kap 3:-

Torsdag vecka 3.

21/1

4

Kap 5 - 7

Kap 5:1,4

Kap 6:1a(b),2a(b)c,4b,5, 6

Kap 7: 3,4a,(4b,c).


Kap 6:2c,5 

Kap 7:1,2

Kap 5 - 7

Kap 5:1,4

Kap 6:1a,2ac,b,5(1b,2b,6). 

Kap 7:1,2,3a,4,(3b,c).

Kap 5:-

Kap 6:2c,5 

Kap 7:2 

Torsdag vecka 4.

28/1

5

Kap 7-9

Kap 7:3,5

Kap 8: 1,2,3,4

Kap 9: 1,4

Kap 3:

5a,b

Kap 8: 5,6,10
Torsdag

vecka 5

4/2

6

Kap 10-12

Kap 10: 3

Kap 11:5,7,9

Kap 12:: 2,3

Kap 10:1

Kap 11:3, 13

Kap 12:5
Torsdag

vecka 6

11/2

7

Kap

14-17

Kap 14:1,3

Kap 15:2,5,8

Kap 16: 1,3

Kap 17:1,2

Kap 14:2

Kap 15:1

Kap 17:3
Torsdag

vecka 7

18/2

8

Kap

18-21

Kap 18:1

Kap 19:3

Kap 20:1,3

Kap 21:1

Kap 18:2

Kap 19:4

Kap 21:3
Torsdag

vecka 8

25/2

9

Kap

22-23


Kap 22:7

Kap 23.4
Torsdag

vecka 9

3/3

10

Kap 24-27


Kap 24:3

Kap 25:1

Kap 27:3
Torsdag

vecka 10 10/3

11

(Kap 28-29)


(Kap 28:4 Kap 28:9

Kap 29:4) 


Kursmål

I en skola där läraren förväntas handleda och inte endast instruera ungdomarna lämnas det vidöppet för frågor av karaktären. ''Vad är ett tal?'', ''Vilka sorts tal finns?'', ''Varför fungerar de på det sätt de gör?''. Detta ställer stora krav på lärarens ämneskunskaper, ja mycket större än på den ''föreläsande läraren'' som i så mycket större utsträckning styr vad det lämnas utrymme för på lektionen. Ett av kursens syfte är att förbereda dig, som blivande lärare, för detta genom att ge dig inblick i talteorin värld.


Kursens innehåll är valt för att du skall se matematik som en levande och dynamisk verksamhet med stort utrymme för utforskande verksamhet. Vi ägnar viss tid under kursen åt att du söker mönster, sätter upp hypoteser och söker argumentet för era påståenden. Vidare kommer i någon utsträckning idehistoriska- och didaktiska perspektiv att läggas på delar av innehållet.


Mål

Efter delkursen skall du  kunna redogöra för och  göra beräkningar med hjälp av begrepp och processer som: Kongruensräkning, Fermats lilla sats, Eulers phi-funktion och kvadratisk reciprositet samt metoder för ekvationslösning samt dessutom primtal, primtalstestning, perfekta tal, summor av två kvadrater, några diofantiska ekvationer, Gaussiska heltal, unik faktorisering samt begreppen grupp, ring, kropp och algebraiska heltal.


Vidare är målet att du skall vara en utforskande lärare i matematik, dvs att du skall kunna ta dig an okända frågeställningar och kunna reda ut vad som gäller. Detta med förhoppningen att det skall skapa fascination och intresse för ämnet.


Slutligen är målet att du skall kunna redogöra för dina insikter på ett lättfattligt sätt för den som inte ännu nått lika långt.Examination

Examinationen i kurser har två delar.

            För godkänt på denna del krävs att man totalt gjort minst 70 procent av redovisningsuppgifterna. För betyget Väl Godkänt krävs att man gör minst 85 procent av redovisningsuppgifterna 

            Detta moment finns för att se att du nått målet när det gäller begrepp och procedurer.


           . 


,

Kontakt


Lärare

Ulf Persson

telefon 031-772 35 24


Expedition

Lotta Fernström

telefon 772 3509


Studievägledningen 

Damiano Ognissanti

telefon 031-772 35 05


Studierektor för lärarutbildning

Laura Fainsilber

telefon 031-772 3560