MMGN00 Introduktionskurs i
matematik för
naturvetare 1,5 hp