Matlab i matematikkurserna på GU
Här är ett material som ger det allra mest grundläggande om Matlab.

Introduktion till Matlab
Mer om funktioner och grafik i Matlab
Kort om programmering i Matlab
Ordinära differentialekvationer. Programskalet min_ode.m