Aktuella meddelanden

 

OBS!!  OBS!!

Ändrad tid för föreläsningen torsdagen den 13/12.

Vi börjar 09.00.

Alltså föreläsning

torsdagen den 13/12  09.00 – 09.45  i  KA.

 

Schemat för kursen hittar du via länken till webTimeEdit på sidans topp.

Lärare

Kursansvarig:Kurt Persson
Övningsledare: Niklas Andersson , Helena Johansson / Agnes Ramle , Anna Persson , Kurt Persson

Kurslitteratur

Se kurslitteraturlistan.

ProgramPreliminära veckoprogram för verksamheten

Vecka 36

Studera i Vux sidorna 8 – 9  samt

Sidorna 20 – 30 , 54 – 56 och 80 - 82

Studera i Gröna avsnitten

3.1 , 3.2 och 1.4

Räkna ur Vux

 

1001 , 1029 , 1030 , 1031 , 1032 , 1033 ,

 

1036 , 1037 , 1038 , 1039 ,

 

1044 , 1045 , 1046 b , 1047 ,

 

1048 , 1049 a b c , 1050 a ,

 

1051 a , 1052 b ,

 

1056 a b c d e f , 1057 , 1058 ,

 

2001 a b c d , 2002 a b , 2004 b , 2005 a b ,

 

2007 a b c d , 2008 a b c , 2010 , 2011 ,

 

3001 a b c e g , 3002 a b c d ,

 

3003 a , 3004 a b

Räkna ur Gröna

 

ö123 b c d , ö124 a c e , ö125 a e f ,

 

ö127 , ö129 b c ,

 

ö120 b c , ö121 b , ö122 a ,

 

ö27 a b c , ö28 a b c d e , ö29 a b c d

Vecka 37

Studera i Vux sidorna 275 - 278 och
282 - 285 , alltså A1 och A2

Studera i häftet om vektorer
sidorna 2 - 15

Räkna ur Vux

A101 a b c d e f  A103 a b c d e

A104  A105  A112 a b

A113 a b c f

A114  A115

Räkna ur vektorhäftet

2.1  2.2  2.3  2.4  2.7 a

3.1  3.2  3.5  3.6  3.7  3.8 a b c

3.9  3.10 a b  3.11 a b

3.13  3.14  3.15 a b  3.16  3.18 a c

3.19  3.20  3.21  3.22

Vecka 38

Studera i Gröna avsnitten 1.1 , 1.2 och 1.3

Studera i Vux sidorna 33 - 51

Räkna ur Gröna

ö3 a b c d e f g h   ö4 a b c

ö5 a b c   ö6 a   ö7 a b   ö8 a b

ö9 a b   ö10 a b c e f g h  

ö15 a b   Kolon : betyder dividerat med

ö16 a b c   ö17 a b c   ö18 b c

ö19 a b d f   ö20 a b

ö21 a   ö22 a c   ö23 '  (obs prim)

ö25 b c f h d e

ö26

Räkna ur Vux

1062 b  1063  1064  1065  1067 a  1068

1069  1071  1072  1073  1074 a

1075 a  1077 a c  1079  1080

1081  1082 a b c d  1083

1085  1089  1090  1092

1093  1096

Vecka 39 och början av vecka 40

Studera i Gröna avsnitten 1.5 , 1.7 , 1.8 och 1.12

Studera i Vux sidorna 10 – 19 samt

Appendixen A4 , A5 och A2

 

Räkna ur Gröna

 

ö31 a b c d e   ö32 a b c e   ö33 a c d

 

ö37 a c e   ö39 b   ö40 a

 

ö41 a b d   ö42 a b   ö43

 

ö44 a   ö45 a

 

ö46 a b c   ö47 a b   ö48 a c

 

ö52 a b c d e   ö53 a b c d e

 

Räkna ur Vux

 

1003 a b c d   1004   1005   1007

 

1011   1012   1013

 

1014   1015

 

1019   1020   1021   1022

 

1023   1025

 

A116 a c d h   A118   A119   A123 b   A124

 

A116 b e i   A121   A123 a

 

A106 a b c d   A107 a b c d e f

 

A108 a b c   A110   A111

 

 

 

 

 

Slutet av vecka 40

och vecka 41

Studera i Gröna avsnitten

1.13 , 1.14 och 1.15

Studera i Vux appendix A4

och räkna blandade uppgifter ur 2.2

 

Räkna ur Gröna

 

ö56 a b   ö58 a b c d

 

ö60 a b c d e f   ö61 a b c d e f

 

ö62 a b c d e   ö63 a b c d

 

ö64 a b c   ö65 a b c

 

ö70 a b c d e

 

ö71 a b

 

 

 

Räkna ur Vux

 

A116 b e i   A121

 

A123 b   A124

 

 

2051 a b c d e f g h i k

 

2054 a b c d e f g k l

 

2055 a b g i   2059   2038 b

 

 

 

Vecka 42 - 43

Studera (delvis repetera) i Vux

sidorna 80 – 98 och 116 – 128.

Studera (delvis repetera) i Gröna avsnitten

2.1 , 2.3 , 2.4 , 2.6 samt 2.7 avsnitt B och C.

 

Räkna ur Vux

 

3005 a b   3016   3017   3020

 

3026 a c   3027 b c d   3028 a   3032

 

3039 b   3041   3044   3045

 

3014   3015

 

3049 a b  utan grafritare

 

3097 b d   3106 c   3111 c d e

 

3116 a b d

Räkna ur Gröna

 

ö80 a b c d e f   ö81 a b c d e   ö82 a b c

 

ö88 a b c   ö90 a   ö91 a b   ö92 a   ö93 a

 

ö94 a   ö95 b c d e f

 

ö97 a b e   ö98 a b   ö99 a   ö100 b

 

ö106 a e   ö107 a   ö108 b

 

ö111 a b c

 

 

 

Vecka 44

Studera i Vux sidorna 140 - 151,

160 – 162 samt sidan 187.

Hoppa över de stycken och exempel som handlar om användning av grafritare.

Studera i Gröna avsnitten  2.1 , 4.1 , 4.2 , 4.3

och 4.6

 

Plugga in de derivator och deriveringsregler som sammanställts på sidorna 147 och 187 i Vux

och på sidan 67 i Gröna.

 

 

Räkna från

Några träningsuppgifter

 

1 a b c d e f g h

 

2   3   4 a b   5

 

6   7 a b   8

Räkna ur Vux

 

4001   4002   4003   4004 a b   4006 a b c d

 

4008 a b c d e f   4009 a b c   4011 a b   4012

 

4014 a   4015 a b d e   4016 a b   4017 a b c

 

4019   4020

 

4038   4039   4040   4042   4044   4045

 

 

Räkna ur Gröna

 

ö83 a   ö84 a b

 

 

 

 

 

Vecka 45

Studera i Vux sidorna 152 – 168

och 175 – 178.

 

Vi löser anvisade uppgifter utan

att använda grafritare.

 

 

 

Räkna ur Vux

 

4022 a b c   4023 a b c   4024 a b

 

4027   4028

 

4031  ( Kurvan är g´ :s graf.

             Gör teckenschema.)

 

4047 a b c d   4048 a b

 

4050   4051

 

4055 b   4056 a   4057 a b c d e f

 

4058   4060

 

4075 a b c d   4076 a b c   4077

 

4079 a b c d   4081 a b c d e

Räkna bland

Några gränsvärdesuppgifter

 

A  B  C  D

 

E  F  G  H  J

 

M  N  O  P

 

 

 

Vecka 46

Studera i Vux sidorna 201 – 209,

169 -174 och 179 – 190.

 

Vi löser max/min – uppgifter utan att använda grafritare.

 

Studera i Gröna avsnitten 4.6 , 4.7 och 4.8A

 

Räkna ur Vux

 

4118 a b   4119 a b   4116 a b

 

4113   4112

 

4061 a b c d e   4062 a b c d

 

4064 b c d e f   4067 a b c d

 

4069   4070 a b

 

4072 a b   4073 b c

 

4085 a b c   4088 b c d e f

 

4089 a

 

4094 a b c d    4095 a b c d e f

 

4096   4097 a c

Räkna ur Gröna

 

ö171 b e f

 

ö174 c e h

 

ö175 a b

 

 

 

Veckorna      47 - 48

Studera I Vux sidorna

210 – 217  och  222 – 231.

Vi ritar kurvor utan att

använda grafritare.

Studera i Gröna avsnitten

4.8 B och C  samt  4.9.

 

Räkna ur Vux

 

4115   4117

 

4124   4126 a

 

4128 a b c   4129 a b c

 

5002 a b c d e f

 

5003 a b c d e f   5005

 

5006 a b c d   5007 a b c d

 

5008 a b c d

 

5009 a b c d   5010 a b c d

 

5011 a b   5012 b c   5014 a b

 

5016 a b c d   5017  

 

5021 b d e

Räkna ur Gröna

 

ö176 a b c

 

ö177 b c d

 

ö178 a b

 

ö180 b c e f

 

 

 

Veckorna      49 - 50

Studera i Vux sidorna 232 – 252,

258 – 268 , 57 – 60 , 96 – 98 ,

104 – 116.

Hoppa över grafritaravsnitten.

Vi integrerar och ritar kurvor

utan att använda grafritare.

 

 

Räkna ur Vux

 

5027 a b   5028 a b   5029 b

 

5033 a b   5034

 

5035 a b   5037 a b

 

Visa ett par av reglerna i 5038.

 

5039 a b   5040 b   5041  

 

5044   5045   5046

 

5052 a b c d   5053   5054 a b c d

 

5055 b   5056   5057   5059 a b c

 

5060 a b 

 

5073   5074   5083   5088

 

2012 a b   2013 a b c d

 

3049 a b

 

3064   3065   3066   3071

 

3076 a   3077 c d

 

 

 

 

 

Verksamhet de sista veckorna.

Studera avsnitt 5.3 och följande

i utdelade stencilen om komplexa tal.

Sidorna 36 – 39 anvisas som

allmänbildande läsning.

 

 

Räkna ur Extra Övningar i

stencilen om komplexa tal.

 

1 a b c d h

 

2 a  (finn först x-2iy)

 

2 b   3   4   5

 

6 a b   7 a b c   8 a b c d e

 

9 a b c   10 a

 

11 a b d   13 a b c d e f

 

14 a b c d e   15 a

 

 

 

 Rekommenderade övningsuppgifter

Dag

Uppgifter

 

Datorlaborationer och övningar med Matlab

Referenslitteratur:

 1. Material (utvecklat av MV) som ger en kortfattad introduktion till Matlab
 2. Holly More, MATLAB for Engineers
  (Ger en introduktion till Matlab och kräver inledningsvis ingen matrisalgebra.

  Är utmärkt för självstudier.)
 3. Per Jönsson, MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap
  (Kräver kunnskaper i Matrisalgebra.
  Innehåller lite mer avancerade övningar och modelleringsuppgifter
  Är utmärkt som referemslitteratur/uppslagsbok)

Kurskrav

Kursens mål finns angivna i kursplanen.

Duggor

 

Examination

 

Rutiner kring tentamina

I tentamensscheman anges alla tentor för respektive period.
Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation.
Du kan läsa i Chalmers studentportal om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers, men observera att du som går på GU ska anmäla dig till tentan via GU:s studentportal.
Meddelande om resultat fås enbart med epost via Ladok. (Ej muntligt på studieexpeditionen.) Detta sker automatiskt när resultaten är registrerade. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer.

Vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter detta hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Kursutvärdering

I början av kursen bör minst två studentrepresentanter utses för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. På kursens aktivitet i GUL ( inloggning via Studentportalen) finns en enkät som används vid utvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs på speciell blankett.  

Gamla tentor

tenta 1