NBAM00, Naturvetenskapligt basår, Matematik del 1, Hösten 18 [Schema i TimeEdit]

Aktuella meddelanden

2019-06-03: Lösningsförslag till dagens omtenta kan laddas ner här och tentamenstes här. Omtentorna är rättade och resultaten är inrapporterade i Ladok. Statistik över omtentans resultat finns här. Statistik över kombinerade resultat av ordinarie tentan och omtentorna finns här.

2019-01-09: Omtentorna är rättade och resultaten är inrapporterade i Ladok. Statistik över omtentans resultat finns här. Statistik över kombinerade resultat av ordinarie tentan och omtentan finns här.

2019-01-04: Lösningsförslag till dagens omtenta kan laddas ner här och tentamenstes här.

2018-11-13: Numera kan man hämta ut sin tenta på Matematiska vetenskapers expedition, se öppettider här. Omtentan kommer att försiggå den 4 januari 2019. Om du vill sitta omtentan, så måste du anmäla dig till den via Studentportalen / LADOK. Sista anmälningsdagen är 28/12-2018.

2018-11-08: Tentavisning kommer att äga rum i MVH12 tisdagen, den 13 november, kl. 15–16. Den blir det alldeles första tillfället man kan få tag på sin tenta.

2018-11-06: Tentorna är rättade. Totalt var det 108 tentor. I morgon ska jag kontrollera att alla poäng bokförts rätt och därefter ska tentorna avanonymiseras och resultaten inrapporteras i LADOK. Jag har skapat en statistiksida över tentaresultaten här. Ifall du kommer ihåg din anonyma kod, så kan du smygtitta på ditt eget resultat med detaljer om erhållna poäng i varje uppgift (gå till statistiksidan). Observera att resultaten är preliminära och datan kan mycket väl ha drabbats av slagfel.

2018-11-01: Lösningsförslag till dagens tenta kan laddas ner här och tentamenstes här.

2018-10-24: Ladok har stängts och så kan man inte längre kolla däri var tentamen kommer att äga rum. Ordinarie tentan försiggår i salen SB Multi (Samhällsbyggnad - Multisal, Sven Hultins gata 8). Info om alla mattetentor på GU hittar man i våra tentascheman >

2018-10-18: Under rubriken Extramaterial hittar man alternativa bevis för additions- samt subtraktionsformlerna för sin och cos (bara för spetsiga vinklar) och flera interaktiva grafer.

2018-10-05: Numera finns det två olika tentamenstillfällen för del 1 i basårets matematik som båda försiggår 2018-11-01. Det ena gäller de studenter som tänker tentera i båda mattedelarna under detta läsår (och då kommer komplexa tal i tentan till del 1, medan gränsvärden i tentan till del 2; det gäller alltså nästan alla tentander). Det andra tentatillfället gäller bara de studenter som redan avklarade mattekursens del 2 förra läsåret eller ännu tidigare (och då kommer gränsvärden i tentan till del 1 men inte komplexa tal, precis enligt det gamla upplägget; det gäller alltså bara några få studenter.) För att se vilket tentillfälle i Ladok som är vilket, klicka på det blåa i:et till höger om tentatillfället och läs informationen noggrant. Se gärna skärmbilden här. Jag har sett till att alla studenter som hunnit anmäla sig till tentan innan idag har hamnat i rätt tentatillfället.

2018-10-04: Man kan se vilka roller de olika koefficienterna spelar i ekvationen för räta linjen i interaktiva grafer: koordinatform (ny flik öppnas) och allmän form (ny flik öppnas). Man kan undersöka hur kägelsnitten uppstår när ett plan skär en dubbelkon m.h.a. en interaktiv 3D-modell (ny flik öppnas).

2018-09-17: Efter undervisningen på tisdag 25/9, ca 15:15, samlas vi på Naturvetargården där vi har starten på poängpromenaden. Målet är i LaPlace där det blir prisutdelning och lite fika som vi bjuder på. Anmäl dig till poängpromenaden senast torsdag 20/9 via Doodle >

2018-09-05: Ifall du behöver ta reda på vilken övningsgrupp du hör till, så får du gärna kolla i GUL >. Under rubriken ”Mina projektgrupper” hittar du vilken grupp som är din.

Välkomna till Naturvetenskapliga basåret – Matematik, del 1!

Lärare

Kursansvarig / Examinator / Föreläsare: Lukáš Malý
Övningsledare: Grupp 1 - Kajsa Wahl, guskajsawa (snabel-a) student.gu.se, lektioner i MVF26 (förutom den första lektionen, 3/9-2018, som ges i MVF21)
Grupp 2 - Lukáš Malý, lukas.maly (snabel-a) gu.se, lektioner i MVF33 (förutom den andra lektionen, 6/9-2018, som ges i MVF21)
Grupp 3 - Maria Lindström, guslinmahi (snabel-a) student.gu.se, lektioner i MVH11
Grupp 4 - Jan Liu, lijan (snabel-a) student.chalmers.se, lektioner i MVH12 (förutom den femte lektionen, 18/9-2018, som ges i FL61)
Studiehjälp: Maria Lindström, hjälpstunder äger rum i Signes (mellan Bra NyFiket \( \langle \nu\, |\, \varphi \rangle \) och Soliden, utanför grupprum F4113–F4115)
Mattesupporten: kunniga studenter från Institutionen för Matematiska vetenskaper, supporten äger rum i huvudbiblioteket. Läs mer >

Kurslitteratur

Blomqvistböckerna

Lista på tryckfel i kursböckerna kan laddas ner här (senast uppdaterad den 11 december 2017). Listan ska uppdateras under läsperioden så snart som nya (tryck)fel upptäcks.

Se också kurslitteraturlistan.

Extramaterial

Program

Nedanstående schema anger i vilken takt jag tänkt att gå igenom kursinnehållet, fast det måhända kommer att justeras under kursens gång.

Lite studieteknikstips från författaren och mig:

 
Följande förkortningar används i tabellen nedan:

Utskriftsvänligt kursprogram kan laddas ner här (ny flik öppnas).

Vecka Dag Kapitel
eller
Avsnitt
Föreläsningens innehåll /
Rekommenderade övningsuppgifter
36
3/9
II1.1, I1.1–1.4,
I11.1
Mängder, Talmängder, Utsagor och logik, Ordningsrelationer, Intervallbeteckning
II: T1.1a; I: T1.1–1.3, Ö1.1–1.4, Ex11.4
To
6/9
I2, I3 Räkning med reella tal, Bråkräkning, Ekvationer och ekvationssystem
I: T2.1, T2.2, T2.4abce, T2.5acd, T2.6bcef, T3.1ac, Ö3.2, T3.3b, T3.5, T3.6; *T3.7, *T3.8
37 Ti
11/9
I5, I6 Plangeometri, Trigonometri
I: T5.1a, T5.2b, T5.4, T5.7, T5.10, T5.14–5.17, Ö6.1, T6.2, T6.4b, T6.8, T6.10, T6.11, Ö6.28a–d; *T5.1b, *Ö6.12b
Fr
14/9
V1–2 Geometriska vektorer, koordinater i standardbasen
V: Ö1.1–1.5, *Ö1.7, Ö2.1–2.9, Ö2.11–2.14, Ö2.16a, Ö2.17, Ö2.19–2.20
38 Ti
18/9
V3 Skalärprodukten, vinkeln mellan två vektorer
V: Ö3.1–3.7, Ö3.8b, Ö3.9–3.11, Ö3.13, Ö3.19, *Ö3.12, *Ö3.14–3.15
Fr
21/9
I4.1, I4.3–4.7,
I9.1–9.2
Potenser med heltalsexponent, Rötter och potenser med rationella exponenter, Polynom
I: T4.1, T4.2abcdf, T4.3bd, T4.4abde, Ö4.10ab, T4.5, T4.6bcf, Ö4.6d, T4.7abc, T4.9abfj, T9.1deb, T9.2
39 Ti
25/9
I8.1,
I8.4–8.6
Kvadreringsreglerna, Konjugatregeln, Kvadratkomplettering, Andragradsekvationer
I: T8.1ade, T8.4abde, T8.5abd, Ö8.6ad, T8.6acdg, T8.7acg, Ö8.10, Ö8.13
Fr
28/9
I9.3, I10,
I11.2–11.4
Polynomdivision, Faktoruppdelning, Algebraiska förenklingar, Olikheter
I: T9.3abd, T9.4, Ö9.5c, T10.1acdfge, T10.2abc, T10.3acdhk, T10.4, T11.1acdeghk
40 Ti
2/10
I12 Räta linjen
I: T12.1, T12.7, T12.2, T12.4, T12.3, T12.5, T12.6, Ö12.19, Ö12.8, Ö12.12
Fr
5/10
I14.1–14.2 Historik bakom kägelsnitt, cirkelns ekvation
I: T14.1–14.3, Ö14.3, Ö14.5a, T14.5, Ö14.6, T14.9, *Ö14.15abdegh
41 Fr
12/10
II1, I13 Funktionsbegreppet, Absolutbeloppet
II: T1.1b, T1.2, Ö1.2f, T1.4, T1.5, T1.7, T1.6, Ö1.5; I: Ö13.1, T13.1–13.3, Ö13.3, Ö13.4abc, T13.5, T13.6acef
42 Ti
16/10
II2 Exponential- och logaritmfunktion, Potenser med reella exponenter
II: Ö2.1, Ö2.3, Ö2.4, T2.5, Ö2.5, Ö2.8–2.12, T2.7–2.11, Ö2.26–2.28
Fr
19/10
II3 Trigonometriska funktioner och ekvationer
II: Ö3.1–3.4, Ö3.7, Ö3.19–3.20, Ö3.21uvx, Ö3.26–3.28, T3.17–3.18, Ö3.38ab, *T3.19, *Ö3.37
43 Ti
23/10
II4.1–4.3 Komplexa tal på rektangulär form, algebraiska ekvationer
II: T4.1–4.6, T4.10, Ö4.1, Ö4.3–4.4, Ö4.7, Ö4.18–4.19
Fr
26/10
II4.4–4.6,
II4.8
Komplexa tal på polär form, binomiska ekvationer
II: T4.11–4.14, Ö4.20, Ö4.23, Ö4.24a, Ö4.25a, Ö4.27–4.28, *Ö4.29
44
29/10
-- Sammanfattning och repetition
Utdelade uppgifter och/eller gamla tentor
To 1/11 Tentamen 8:30–12:30
45 Ti 6/11 NBAM00 – Naturvetenskapligt basår: Matematik – del 2 påbörjas.

Studieresurser

Kurskrav

Kursens mål finns angivna i kursplanen.

På tentan kommer en uppgift att ha teoretisk karaktär, dvs en uppgift där man ombeds göra en eller flera av följande:

Exempel/lista på bevis som kan komma:

De gamla tentorna nedan representerar ganska bra det som kan komma i tentan. Observera dock att komplexa tal ingår i Del 1 från och med hösten 2018, medan gränsvärden har flyttats till Del 2.

Duggor

I kursen kommer det att ges möjlighet att utföra sex små duggor i en nätbaserad miljö som kallas Möbius Assessment. Dessa är inte obligatoriska men man kan få upp till tre bonuspoäng inför tentamen: fyra godkända duggor ger en bonuspoäng, fem godkända duggor ger två bonuspoäng och sex godkända duggor ger tre bonuspoäng. Bonusen är giltig t.o.m. andra omtentan på kursen.

Du kommer att hitta duggorna i kursens aktivitet i GUL (du måste vara registrerad/omregistrerad på kursen).

Tanken med duggorna i Möbius Assessment är att underlätta studierna. Det är tillåtet att ta hjälp av lärare eller andra kursdeltagare. Det är inte tillåtet att låta någon annan göra duggan åt en, eller att ta hjälp av programvara för att lösa uppgifterna. När du lämnar in duggan intygar du samtidigt att du förstått de svar du lämnat och att du själv kommit fram till dem.

Det blir bra om du går igenom ”Introduktion till Möbius Assessment” (som nås via GUL) i god tid innan första duggan öppnas för att testa att allt funkar som det ska.

Examination

Kursen examineras genom en skriftlig tentamen tisdagen den 1 november, kl. 8:30 – 12:30. Tentamen består av 7–8 uppgifter, varav en uppgift kommer att vara av teoretisk karaktär, som tillsammans ger 50 poäng. För att bli godkänd, krävs 20 poäng, medan för att få väl godkänt, krävs 36 poäng.

Hjälpmedel på tentan är enbart det formelblad som delas ut med tentan (ev. trycks på baksidan av tentan). Inga miniräknare är tillåtna.

Man ska anmäla sig till tentan via GU:s studentportal/LADOK (ny flik öppnas)

Information om tider för omtentor kommer att finnas i GUL.

Rutiner kring tentamina

I tentamensscheman anges alla mattetentor för respektive period. Du kan läsa i Chalmers studentportal om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers, men observera att du som går på GU ska anmäla dig till tentan via GU:s studentportal, där du även kan läsa om regler för examination vid GU.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation.

Du kan själv gå in i Ladok, via inloggning i Studentportalen (GU), för att se dina resultat.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Granskning vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Kursutvärdering

I början av kursen bör minst två studentrepresentanter utses för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. På kursens aktivitet i GUL kommer en enkät finnas som används vid utvärderingen. Enkäten blir tillgänglig dagen efter tentamen, d.v.s. den 2 november 2018. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs på speciell blankett.

Följande två studenter är utsedda till studentrepresentanter:

Kontaktinformation för studentrepresentanterna finns i GUL >

Gamla tentor

OBS: Från och med i år ingår komplexa tal i kursens Del 1, medan gränsvärden i Del 2. Det brukade vara tvärtom. Se gärna gamla tentor i del 2 för att träna på uppgifter med komplexa tal.