Anmälan (obligatorisk) till tentamen görs via GU:s studentportal.
Registration (compulsory) for the exam is done via GU's student portal.

SB = Samhällsbyggnad, Sven Hultins gata 6 (exakt tentamenslokal finns på anslag i entrén en timme före start).
SB = Samhällsbyggnad (Civil Engineering), address Sven Hultins gata 6 (info on bulletin boards in entrance one hour before start).

SB Multi = Samhällsbyggnad, Multisal, Sven Hultins gata 8
SB Multi Hall in Samällsbygnad (Civil Engineering), address Sven Hultins gata 8

M = Maskinhuset, Hörsalsvägen 7A (innanför entrédörren finns anslag om vilken sal tentan går i en timme före start).
M =  Mechanical Engineering building, address Hörsalsvägen 7A (info on bulletin boards in entrance one hour before start).

H = Hörsalslängan, Hörsalsvägen 4-14 (I övre del av Hörsalslängan finns anslag om vilken sal tentan går i en timme före start).
H = Upper part of Hörsalslängan, address Hörsalsvägen 4-14,(info about the exam halls on the bulletin boards one hour before start).

OBS! Tentamen ställs in om ingen har anmält sig.
NOTE! If no student register for the exam it is canceled.

Omtentamensschema augusti, 2019
Måndag 19 augusti
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
SB MSG110   Sannolikhetsteori Johan Tykesson
SB L9MA30
LGMA30
  Matematik 3 för lärare åk 7-9, Linjär algebra
Matematik 3 för gymnasielärare, Linjär algebra
Johan Wästlund
Tisdag 20 augusti
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB MMG621 TMA947 Ickelinjär optimering
OBS! 5 timmar
Michael Patriksson/
Emil Gustavsson
SB MMGF11   Analys och linjär algebra, del 1 Simone Calogero
SB LGMA50
MMGL62
  Matematik 5 för gymansielärare, Algebra och talteori
Algebra och talteori för gymnasielärare
Jonathan Nilsson
Tisdag 20 augusti
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
SB MSG500 MVE190 Linear statistical models Umberto Picchini
SB MSG830   Statistisk analys  och experimentplanering Staffan Nilsson
Onsdag 21 augusti
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB MMG200   Matematik 1, Linjär algebra Ander Södergren
SB MMG500 MVE150 Algebraiska strukturer Per Salberger
SB MMA400 TMA401 Tillämpad funktionalanalys Peter Kumlin
SB L9MA10
LGMA10
  Matematik för lärare 1 åk 7-9, Kombinatorik och geometri
Matematik för gymnasielärare, Kombinatorik och geometri
Johanna Pejlare/
Olle Häggström
Onsdag 21 augusti
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
SB MMG410   Numerisk analys  Larisa Beilina
M MSA251 TMS032 Försöksplanering och urvalsteori Anders Muszta
SB MMGK11   Naturvetarmatematik A1, del 1 Vilhelm Adolfsson
Torsdag 22 augusti
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB MMG400
LGMA66
  Linjär algebra II
Matematik 6 för gymnaiselärare, Linjär algebra 2
Alexander Stolin
SB MMA100   Topologi Jeff Steif
SB MSA410 TMS088 Finansiella tidsserier Annika Lang
Torsdag 22 augusti
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
SB MMG300   Flervariabelanalys, del 1 Andreas Rosén
M
SB
MMG710 TMA362 Fourieranalys Michael Björklund
SB MMA130   Distributionsteori Håkan Samuelsson Kalm
Fredag 23 augusti
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB MMG100   Elementär talteori Johan Berglind
SB MVG300   Programmering med MATLAB Katarina Blom
SB MMA330   Kommutativ algebra Per Salberger
M MSA350 TMS165 Stokastisk analys, del 1 Patrik Albin
SB L9MA10
LGMA10
  Matematik för lärare 1 åk 7-9, Aritmetik och algebra
Matematik för gymnasielärare, Aritmetik och algebra
Laura Fainsilber
Fredag 23 augusti
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
SB MMG200   Matematik 1, Envariabelanalys Martin Hallnäs/
Maria Roginskaya
SB MMG720   Differentialgeometri Jan Stevens
SB MSA400 MVE220 Finansiell risk Holger Rootzen
Måndag 26 augusti
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB MMG700   Analytiska funktioner Håkan Samuelsson Kalm
SB MMA430 TMA026 Partiella differentialekvationer II Axel Målqvist
SB L9MA30
LGMA30
  Matematik 3 för lärare åk 7-9, Sannolikhetslära och statistik
Matematik 3 för gymnasielärare, Sannolikhetslära och statistik
Serik Sagitov
SB MMGF30   Transformteori och analytiska funktioner Magnus Goffeng
Måndag 26 augusti
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
SB
Multi
MMGD20 TMV216 Linjär aglebra D Katarina Blom
Tisdag 27 augusti
förmiddag (kl 8.30-12.30)
M MMG810 MVE095 Optioner och matematik  Simone Calogero
SB MMGD30 TMV170 Matematisk analys D Hasse Carlsson
SB MMGF20
LGMA50
  Flervariabelanalys (för fysiker)
Matematik 5 för gymnasielärare, Flervariabelanalys
Elin Götmark
Tisdag 27 augusti
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
SB MMG300   Flervariabelanalys, del 2 Lyudmila Turowska
SB MSG800 MVE170 Basic stochastic processes Patrik Albin
Onsdag 28 augusti
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
SB MMG511 MVE162 Ordinära differentialekvationer och matematisk modellering Alexei Heintz
SB MSA301 TMS016 Spatial statistisk bildanalys David Bolin
SB MSG810  MVE055
MVE051
Matematisk statistik och diskret matematik D
kurserna som gick i lp1 Hösten 2018 och i lp2 Våren 2019
Nancy Abdallah
SB MSG810    Matematisk statistik och diskret matematik D
kursen som gick i lp2 Hösten 2018 (Fysikprogrammet)
Hossein Raufi
SB L9MA45
LGMA40
  Matematik 4 för lärare åk 7-9, Analys, fortsättningskurs
Matematik 4 för gymnasielärare, Analys fortsättningskurs
Jonny Lindström
Torsdag 29 augusti
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB MMG800 TMA372 Partiella differentialekvationer Mohammad Asadzadeh
SB MSA101 MVE187 Beräkningsmetoder för Bayesiansk statistik Petter Mostad
SB L9MA20
LGMA20
  Matematik 2 för lärare åk 7-9, Envariabelanalys
Matematik 2 för gymnasielärare, Envariabelanalys
Reimond Emanuelsson
Torsdag 29 augusti
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
SB MMG200   Matematik 1, Inledande algebra Stefan Lemurell
SB MSG200 MVE155 Statistisk slutledning Serik Sagitov
SB MMGF11   Analys och linjär algebra, del 2 Julia Brandes
SB MMGK11   Naturvetarmatematik A1, del 2 Vilhelm Adolfsson
Fredag 30 augusti
- MMG010   Introduktionskurs Matematikprogrammet och Fysikprogrammet
Examination sker via dator kl 9-12 och kl 13-16. Lokal: -
Anmälan sker via Canvas.
Damiano Ognissanti
Fredag 30 augusti
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
SB MMG600   Reell analys Ulla Dinger
SB MMA711 TMA285 Finansiella derivat och partiella differentialekvationer Simone Calogero
SB MSA650 MVE210 Linjära mixade modeller för longitudinella data Ziad Taib
Lördag 31 augusti
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB
SB
Multi
MMGD00   Introduktionskurs Datavetenskapligt program Edvin Wedin