Anmälan (obligatorisk) till tentamen görs via GU:s studentportal.
Registration (compulsory) for the exam is done via GU's student portal.OBS! Tentamen ställs in om ingen har anmält sig.
NOTE! If no student register for the exam it is canceled.


Omtentamensschema augusti, 2021
Måndag 16 augusti
förmiddag (kl 8.30-12.30) 
Distans MMG500 MVE150 Algebraiska strukturer Per Salberger
Måndag 16 augusti
eftermiddag (kl 14.00-18.00) 
Distans MMG720   Differentialgeometri Jan Stevens
Distans MSA251 TMS032 Försöksplanering och urvalsteori Marina Axelson-Fisk
Distans L9MA30
LGMA30
  Matematik 3 för lärare åk 7-9, Linjär algebra
Matematik 3 för gymnasielärare, Linjär algebra
Johan Wästlund
Tisdag 17 augusti
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans MMG621 TMA947 Ickelinjär optimering
OBS! 5 timmar
Emil Gustavsson
Distans MMGF11   Analys och linjär algebra, del 1 Julia Brandes
Distans LGMA50
MMGL62
  Matematik 5 för gymansielärare, Algebra och talteori
Algebra och talteori för gymnasielärare
Alexander Stolin
Tisdag 17 augusti
eftermiddag (kl 14.00-18.00) 
Distans MSG200 MVE155 Statistisk slutledning Serik Sagitov
Onsdag 18 augusti
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans MMG200   Matematik 1, Linjär algebra Anders Södergren
Distans MMG710 TMA362 Fourieranalys Michael Björklund
Pascal MMA400 TMA401 Tillämpad funktionalanalys Håkan Andreasson
Distans L9MA10
LGMA10
  Matematik för lärare 1 åk 7-9, Kombinatorik och geometri
Matematik för gymnasielärare, Kombinatorik och geometri
Johanna Pejlare
Onsdag 18 augusti
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
Distans MMG100   Elementär talteori Johan Berglind
Distans MMG511 MVE162 Ordinära differentialekvationer och matematisk modellering Alexei Heintz
Distans MMA430 TMA026 Partiella differentialekvationer II Axel Målqvist
Distans MMGK11   Naturvetarmatematik A1, del 1  
Torsdag 19 augusti
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans LGMA62 TMA227 Matematik 6 för gymnaiellärare, Matematisk fördjupning Alice Kozakevicius
Torsdag 19 augusti
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
Distans MMG300   Flervariabelanalys, del 1 Andreas Rosén
Distans MSG500 MVE190 Linear statistical models Umberto Picchini
Distans MSG830   Statistisk analys och experimentplanering Aila Särkkä/Serik Sagitov
Distans MMA130   Distributionsteori Håkan Samuelsson Kalm
Fredag 20 augusti
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans MVG300   Programmering med MATLAB Katarina Blom
Distans MSA350 TMS165 Stokastisk analys, del 1 Patrik Albin
Distans L9MA10
LGMA10
  Matematik för lärare 1 åk 7-9, Aritmetik och algebra
Matematik för gymnasielärare, Aritmetik och algebra
Laura Fainsilber
Fredag 20 augusti
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
Distans MMG200   Matematik 1, Envariabelanalys Martin Hallnäs/
Mats Andersson
Distans MMG700   Analytiska funktioner Håkan Samuelsson Kalm
Distans MSA400 MVE220 Finansiell risk Holger Rootzen
Måndag 23 augusti
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans MSG110   Sannolikhetsteori Johan Tykesson
Distans MSA410 TMS088 Finansiella tidsserier Annika Lang
Distans L9MA30
LGMA30
  Matematik 3 för lärare åk 7-9, Sannolikhetslära och statistik
Matematik 3 för gymnasielärare, Sannolikhetslära och statistik
Serik Sagitov
Distans MMGF30   Transformteori och analytiska funktioner Mattias Lennartsson
Måndag 23 augusti
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
Distans MMGD20 TMV216 Linjär aglebra D Stefan Lemurell
Tisdag 24 augusti
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans MMG810 MVE095 Optioner och matematik  Simone Calogero
Distans MMGD30 TMV170 Matematisk analys D Zoran Konkoli
Distans MMGF20
LGMA50
  Flervariabelanalys (för fysiker)
Matematik 5 för gymnasielärare, Flervariabelanalys
Elin Götmark
Tisdag 24 augusti
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
Distans MMG300   Flervariabelanalys, del 2 David Witt-Nyström
Distans MMA511 TMA521 Storskalig optimering Ann-Brith Strömberg
Distans MSG800 MVE170 Basic stochastic processes Patrik Albin
Onsdag 25 augusti
förmiddagen (kl 8.30-12.30)
Distans MMG400
LGMA66
  Linjär algebra II
Matematik 6 för gymnaiselärare, Linjär algebra 2
Genkai Zhang
Distans MSA650 MVE210 Linjära mixade modeller för longitudinella data José Sánchez
Distans MMA330   Kommutativ algebra Per Salberger
Onsdag 25 augusti
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
Distans MMG410   Numerisk analys  Larisa Beilina
Distans MSA301 TMS016 Spatial statistisk bildanalys Aila Särkkä
Distans MSG810  MVE055
MVE051
Matematisk statistik och diskret matematik D Timo Vilkas
Distans L9MA45
LGMA40
  Matematik 4 för lärare åk 7-9, Analys, fortsättningskurs
Matematik 4 för gymnasielärare, Analys fortsättningskurs
Jonny Lindström
Torsdag 26 augusti
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans MMG800 TMA372 Partiella differentialekvationer David Cohen
Distans MSA101 MVE187 Beräkningsmetoder för Bayesiansk statistik Petter Mostad
Distans L9MA20
LGMA20
  Matematik 2 för lärare åk 7-9, Envariabelanalys
Matematik 2 för gymnasielärare, Envariabelanalys
 
Torsdag 26 augusti
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
Distans MMG200   Matematik 1, Inledande algebra Elin Götmark
Distans MMG631 MVE165 Linjär och heltalsoptimering med tillämpningar Ann-Brith Strömberg
  MMA100   Topologi There will be an oral examination. Contact examiner Tatiana Shulman (tatshu@chalmers.se) for more information and to decide a day. Tatiana Schulman
Distans MMGF11   Analys och linjär algebra, del 2 Per Salberger
Distans MMGK11   Naturvetarmatematik A1, del 2  
Fredag 27 augusti
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
MVH12 MMG600   Reell analys Ulla Dinger
Distans MMA711 TMA285 Finansiella derivat och partiella differentialekvationer Simone Calogero
Datum bestäms efter överenskommelse med läraren.
  MMA110 TMV100 Integrationsteori OBS! Muntlig examination Jeff Steif