Anmälan (obligatorisk) till tentamen görs via GU:s studentportal.
Registration (compulsory) for the exam is done via GU's student portal.


OBS! Tentamen ställs in om ingen har anmält sig.
NOTE! If no student register for the exam it is canceled.

Omtentamensschema augusti, 2022
Måndag 15 augusti
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB Multisal MMG500 MVE150 Algebraiska strukturer Per Salberger
SB Multisal L9MA30
LGMA30
  Matematik 3 för lärare åk 7-9, Linjär algebra
Matematik 3 för gymnasielärare, Linjär algebra
Johan Wästlund
Måndag 15 augusti
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
SB Multisal MMG610   Diskret matematik Jeff Steif
SB Multisal MSF200 MVE330 Stokastiska processer Jakob Björnberg
Tisdag 16 augusti
förmiddag (kl 8.30-12.30) 
SB3-L113 MMG621 TMA947 Ickelinjär optimering
OBS! 5 timmar
Emil Gustavsson
SB Multisal MMGF11   Analys och linjär algebra, del 1 Julia Brandes
SB Multisal LGMA50
MMGL62
  Matematik 5 för gymansielärare, Algebra och talteori
Algebra och talteori för gymnasielärare
Johan Wästlund
SB Multisal MMA211   Högre differentialkalkyl Daniel Persson
Tisdag 16 augusti
eftermiddag (kl 14.00-18.00) 
SB Multisal MSG200 MVE155 Statistisk slutledning Serik Sagitov
Onsdag 17 augusti
förmiddag (kl 8.30-12.30) 
SB Multisal MMG110   Geometri Maria Roginskaya/
Irina Pettersson
SB Multisal MMG200   Matematik 1, Linjär algebra Anders Södergren
SB Multisal MMG710 (TMA362) Fourieranalys Michael Björklund
SB Multisal L9MA10
LGMA10
  Matematik för lärare 1 åk 7-9, Kombinatorik och geometri
Matematik för gymnasielärare, Kombinatorik och geometri
Johanna Pejlare
Onsdag 17 augusti
eftermiddag (kl 14.00-18.00) 
SB Multisal MMG511 MVE162 Ordinära differentialekvationer och matematisk modellering Alexei Heintz
SB Multisal MMA400 TMA401 Tillämpad funktionalanalys Håkan Andreasson
SB Multisal MMGK11   Naturvetarmatematik A1, del 1 Simone Calogero
Torsdag 18 augusti
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB Multisal LGMA62 TMA227 Matematik 6 för gymnaiellärare, Matematisk fördjupning Tony Johansson
SB Multisal MMA430 TMA026 Partiella differentialekvationer II Axel Målqvist
Torsdag 18 augusti
eftermiddag (kl 14.00-18.00) 
SB Multisal MMG300   Flervariabelanalys, del 1 Andreas Rosén
SB Multisal MSG500 MVE190 Linear statistical models Umberto Picchini
SB Multisal MSG830   Statistisk analys och experimentplanering Tony Johansson
SB Multisal MMA310   Galoisteori Jan Stevens
Fredag 19 augusti
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB Multisal MVG301   Programmering med Python Katarina Blom
SB Multisal MVG300   Programmering med MATLAB Katarina Blom
SB Multisal MMA201   Representationsteori Hjalmar Rosengren
SB Multisal MSA350 TMS165 Stokastisk analys, del 1 Patrik Albin
SB Multisal L9MA10
LGMA10
  Matematik för lärare 1 åk 7-9, Aritmetik och algebra
Matematik för gymnasielärare, Aritmetik och algebra
Laura Fainsilber
Fredag 19 augusti
eftermiddag (kl 14.00-18.00) 
SB Multisal MMG200   Matematik 1, Envariabelanalys Martin Hallnäs/
Richard Lärkäng
SB Multisal MMG700   Analytiska funktioner Håkan Samuelsson Kalm
SB Multisal MSA400 MVE220 Finansiell risk Holger Rootzen
Måndag 22 augusti
förmiddag (kl 8.30-12.30) 
SB Multisal MSG110   Sannolikhetsteori Johan Tykesson
SB Multisal MSA410 TMS088 Finansiella tidsserier Annika Lang
SB Multisal L9MA30
LGMA30
  Matematik 3 för lärare åk 7-9, Sannolikhetslära och statistik
Matematik 3 för gymnasielärare, Sannolikhetslära och statistik
Serik Sagitov
SB Multisal MMGF30   Transformteori och analytiska funktioner Eusebio Gardella
Måndag 22 augusti
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
SB Multisal MMGD20 TMV216 Linjär aglebra D Tobias Gebäck
Tisdag 23 augusti
förmiddag (kl 8.30-12.30) 
SB Multisal MMG810 MVE095 Optioner och matematik  Simone Calogero
SB Multisal MMGD30 TMV170 Matematisk analys D Simon Larson
SB Multisal MMGF20
LGMA50
  Flervariabelanalys (för fysiker)
Matematik 5 för gymnasielärare, Flervariabelanalys
Elin Götmark
  L9MA20
LGMA20
  Matematik 2 för lärare åk 7-9, Matematikdidaktik
Matematik 2 för gymnasielärare, Matematikdidaktik
OBS! Hemtenta kl 8-16
Peter Nyström
Tisdag 23 augusti
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
SB Multisal MMG300   Flervariabelanalys, del 2  David Witt-Nyström
SB Multisal MMA511 TMA521 Storskalig optimering Ann-Brith Strömberg
SB Multisal MSG800 MVE170 Basic stochastic processes  Patrik Albin
Onsdag 24 augusti
förmiddagen (kl 8.30-12.30)
SB Multisal MMG600   Reell analys Ulla Dinger
SB Multisal MSA680   Data science för biomedicin José Sánchez
Onsdag 24 augusti
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
SB Multisal MMG410   Numerisk analys  Larisa Beilina
SB Multisal MSA301 TMS016 Spatial statistisk bildanalys Aila Särkkä
SB Multisal MSG810  MVE055
MVE051
Maetemtisk statistik och diskret matematik - kursen i lp1 och lp4 Moritz Scahuer
SB Multisal L9MA45
LGMA40
L9MA40
  Matematik 4 för lärare åk 7-9, Analys, fortsättningskurs
Matematik 4 för gymnasielärare, Analys fortsättningskurs
Matematik 4 för lärare åk 7-9, Analys, fortsättningskurs
Jonny Lindström
Torsdag 25 augusti
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB Multisal MMG800 TMA372 Partiella differentialekvationer David Cohen
SB Multisal MSA101 MVE187 Beräkningsmetoder för Bayesiansk statistik Petter Mostad
SB Multisal L9MA20
LGMA20
  Matematik 2 för lärare åk 7-9, Envariabelanalys
Matematik 2 för gymnasielärare, Envariabelanalys
Julia Brandes
Torsdag 25 augusti
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
SB Multisal MMG200   Matematik 1, Inledande algebra Elin Götmark
SB-L516 MMG631 MVE165 Linjär och heltalsoptimering med tillämpningar Ann-Brith Strömberg
SB Multisal MMA100   Topologi Tatiana Schulman
SB Multisal MMGF11   Analys och linjär algebra, del 2 Per Salberger
SB Multisal MMGK11   Naturvetarmatematik A1, del 2 Simone Calogero
Fredag 26 augusti
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB-H8 MSF100 MVE326 Principer för statistisk slutledning Umberto Picchini
Fredag 26 augusti
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
SB Multisal MMG400
LGMA66
  Linjär algebra II
Matematik 6 för gymnaiselärare, Linjär algebra 2 
Genkai Zhang
SB Multisal MMA711 TMA285 Finansiella derivat och partiella differentialekvationer Irina Pettersson
Lördag 27 augusti
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB Multisal MMGD00   Introduktionskurs D Christian Johansson