Anmälan (obligatorisk) till tentamen görs via GU:s studentportal

SB = Samhällsbyggnad (fd Väg och vatten), Sven Hultins gata 6 (utanför trapphuset finns anslag om vilken sal tentan går i)
SB Multi = Samhällsbyggnad, Multisal, Sven Hultins gata 8
M = Maskinhuset (innanför entrédörren finns anslag om vilken sal tentan går i )
H = Hörsalslängan (i första byggnaden HA1, Hörsalsvägen 4, finns anslag om vilken sal tentan går i)
E = Elektro, Hörsalsvägen 11 (innanför entrédörren finns anslag i vilken sal tentan går)


OBS! Tentamen ställs in om ingen har anmält sig.


Omtentor i januari, 2018-2019
Fredag 4 januari
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB
Multi
NBAM00   Naturvetenskapligt basår, Matematik, del 1
enligt nya upplägget. Gäller den som är nyregistrerad på kursen ht-18, eller registrerad tidigare men inte har någon av delkurserna avklarade.
Lukás Malý
SB
Multi
NBAM00   Naturvetenskapligt basår, Matematik, del 1
enligt gamla upplägget. Gäller den som har varit registrerad på
kursen  ht-17 eller tidigare och som har avklarat Del 2.
Lukás Malý
SB
Multi
MMG200   Matematik 1, Inledande algebra Stefan Lemurell
SB
Multi
MMG621 TMA947 Ickelinjär optimering (OBS! 5 timmar, kl 8.30-13.30) Michael Patriksson/
Emil Gustavsson
SB
Multi
MSG110   Sannolikhetsteori Johan Tykesson
SB
Multi
MSA410 TMS088 Finansiella tidsserier Annika Lang
Fredag 4 januari
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
SB MMG410   Numerisk analys Larisa Beilina
SB MMA210   Högre differentialkalkyl Daniel Persson
SB L9MA30
LGMA30
  Matematik 3 för lärare åk 7-9, Linjär algebra
Matematik 3 för gymnasielärare, Linjär algebra
Johan Wästlund
SB MSA350 TMS165 Stokastisk analys, del 1 Patrik Albin
Måndag 7 januari
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB
Multi
MMG511 MVE162 Ordinära differentialekvationer och matematisk modellering Alexei Heintz
SB
Multi
MMA330   Kommutativ algebra Per Salberger
SB
Multi
L9MA20
LGMA20
  Matematik 2 för lärare åk 7-9, Envariabelanalys
Matematik 2 för lärare gymnasielärare, Envariabelanalys
Reimond Emanuelsson
Måndag 7 januari
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
SB
Multi
MMA110 TMV100 Integrationsteori (OBS! 2 timmar, kl 14.00-16.00) Maria Roginskaya
SB
Multi
MSG810 MVE055 Matematisk statistik och diskret matematik Marco Longfils/Petter Mostad
Tisdag 8 januari
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB
Multi
MMG610   Diskret matematik Peter Hegarty
SB
Multi
MSA101 MVE187 Computational methods for Bayesian statistics Petter Mostad
SB
Multi
L9MA30
LGMA30
  Matematik 3 för lärare åk 7-9, Sannolikhetslära och statistik
Matematik 3 för gymnasielärare, Sannolikhetslära och statistik
Serik Sagitov
Tisdag 8 januari
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
SB
Multi
MMA400 TMA401 Tillämpad funktionalanalys Peter Kumlin
SB
Multi
MMG400
LGMA66
  Linjär algebra II
Matematik 6 för gymnaiselärare, Linjär algebra 2
Alexander Stolin
Onsdag 9 januari
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB
Multi
MMG300   Flervariabelanalys, del 2 Lyudmila Turowska
SB
Multi
MMG710 TMA362 Fourieranalys Michael Björklund
SB
Multi
MMGF11   Analys och linjär algebra, del 1 Simone Calogero
Onsdag 9 januari
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
SB
Multi
MMG600   Reell analys Ulla Dinger
SB
Multi
MMA600 TMA265 Numerisk linjär algebra Larisa Beilina
SB
Multi
MSA400 MVE220 Finansiell risk Holger Rootzen