Anmälan (obligatorisk) till tentamen görs via GU:s studentportal.
Registration (compulsory) for the exam is done via GU's student portal.

SB = Samhällsbyggnad, Sven Hultins gata 6 (exakt tentamenslokal finns på anslag i entrén en timme före start).
SB = Samhällsbyggnad (Civil Engineering), address Sven Hultins gata 6 (info on bulletin boards in entrance one hour before start).

SB Multi = Samhällsbyggnad, Multisal, Sven Hultins gata 8
SB Multi Hall in Samällsbygnad (Civil Engineering), address Sven Hultins gata 8

M = Maskinhuset, Hörsalsvägen 7A (innanför entrédörren finns anslag om vilken sal tentan går i en timme före start).
M =  Mechanical Engineering building, address Hörsalsvägen 7A (info on bulletin boards in entrance one hour before start).

H = Hörsalslängan, Hörsalsvägen 4-14 (I övre del av Hörsalslängan finns anslag om vilken sal tentan går i en timme före start).
H = Upper part of Hörsalslängan, address Hörsalsvägen 4-14,(info about the exam halls on the bulletin boards one hour before start).

Pascal = Hörsal hos Matematiska vetenskaper, Hörsalsvägen 1, trappa H till plan 1.
Pascal = Lecture hall at Department of Mathematical Sciences, Hörsalsvägen 1, Take stair H to floor 1.


OBS! Tentamen ställs in om ingen har anmält sig.
NOTE! If no student register for the exam it is canceled.


Omtentor i januari, 2020-2021
Lördag 2 januari
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans MMG200   Matematik 1, Inledande algebra Elin Götmark
Distans MMG621 TMA947 Ickelinjär optimering (OBS! 5 timmar, kl 8.30-13.30) Ann-Brith Strömberg/
Emil Gustavsson
Distans MSG110   Sannolikhetsteori Johan Tykesson
Distans MSA410 TMS088 Finansiella tidsserier Annika Lang
Distans L9MA30
LGMA30
  Matematik 3 för lärare åk 7-9, Linjär algebra
Matematik 3 för gymnasielärare, Linjär algebra
Johan Wästlund
Distans MMGF11   Analys och linjär algebra, del 1 Julia Brandes
Måndag 4 januari
förmiddag (kl 8.30-12.30)
  NBAM00   Naturvetenskapligt basår, Matematik, del 1
Observera att du måste ha avklarat Möbiusduggorna 1-6 senast 28 december för att få skriva tentan den 4 januari. Se mer information på kurshemsidan.
Ulla Dinger
Distans MMG511 MVE162 Ordinära differentialekvationer och matematisk modellering Alexei Heintz
Distans L9MA20
LGMA20
  Matematik 2 för lärare åk 7-9, Envariabelanalys
Matematik 2 för lärare gymnasielärare, Envariabelanalys
Reimond Emanuelsson
Distans MMA330   Kommutativ algebra Per Salberger
Måndag 4 januari
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
Distans MMG410   Numerisk analys Larisa Beilina
Distans MSG810 MVE055 Matematisk statistik och diskret matematik Moritz Schauer
Distans MSA350 TMS165 Stokastisk analys, del 1 Patrik Albin
Tisdag 5 januari
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans MMG610   Diskret matematik Peter Hegarty
  MMA110 TMV100 Integrationsteori NOTE! Oral examination, contact examiner for more information. (steif@chalmers.se) Jeff Steif
Distans MSA101 MVE187 Computational methods for Bayesian statistics Petter Mostad
Distans L9MA30
LGMA30
  Matematik 3 för lärare åk 7-9, Sannolikhetslära och statistik
Matematik 3 för gymnasielärare, Sannolikhetslära och statistik
Serik Sagitov
Tisdag 5 januari
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
Distans MMG600   Reell analys Ulla Dinger
Pascal MMA400 TMA401 Tillämpad funktionalanalys Håkan Andreasson
Torsdag 7 januari
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans MMG300   Flervariabelanalys, del 2 David Witt-Nyström
Distans MMG710 TMA362 Fourieranalys Michael Björklund
Torsdag 7 januari
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
Distans MMG400
LGMA66
  Linjär algebra II
Matematik 6 för gymnaiselärare, Linjär algebra 2
Genkai Zhang
Distans MMA600 TMA265 Numerisk linjär algebra Larisa Beilina
Distans MSA400 MVE220 Finansiell risk Holger Rootzen
Datum bestäms efter överenskommelse med läraren.
  MSF200 MVE330 Stokastiska processer Jakob Björnberg