Anmälan (obligatorisk) till tentamen görs via GU:s studentportal.
Registration (compulsory) for the exam is done via GU's student portal.

SB = Samhällsbyggnad, Sven Hultins gata 6 (exakt tentamenslokal finns på anslag i entrén en timme före start).
SB = Samhällsbyggnad (Civil Engineering), address Sven Hultins gata 6 (info on bulletin boards in entrance one hour before start).

SB Multi = Samhällsbyggnad, Multisal, Sven Hultins gata 8
SB Multi Hall in Samällsbygnad (Civil Engineering), address Sven Hultins gata 8

M = Maskinhuset, Hörsalsvägen 7A (innanför entrédörren finns anslag om vilken sal tentan går i en timme före start).
M =  Mechanical Engineering building, address Hörsalsvägen 7A (info on bulletin boards in entrance one hour before start).

H = Hörsalslängan, Hörsalsvägen 4-14 (I övre del av Hörsalslängan finns anslag om vilken sal tentan går i en timme före start).
H = Upper part of Hörsalslängan, address Hörsalsvägen 4-14,(info about the exam halls on the bulletin boards one hour before start).

OBS! Tentamen ställs in om ingen har anmält sig.
NOTE! If no student register for the exam it is canceled.
Omtentor i januari, 2021-2022
Måndag 3 januari
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB MMG200   Matematik 1, Inledande algebra Elin Götmark
SB MSG110   Sannolikhetsteori Johan Tykesson
M MMG631 MVE165   Linjär och heltalsoptimering med tillämpningar Ann-Brith Strömberg
M MSA410 TMS088 Finansiella tidsserier Annika Lang
SB L9MA30
LGMA30
  Matematik 3 för lärare åk 7-9, Linjär algebra
Matematik 3 för gymnasielärare, Linjär algebra
Johan Wästlund
SB MMGF11   Analys och linjär algebra, del 1 Julia Brandes
Måndag 3 januari
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
M
SB
MMG600   Reell analys Ulla Dinger
M
SB
MSG810 MVE055 Matematisk statistik och diskret matematik Moritz Schauer
M
SB
NBAM01
(NBAM00)
  Naturvetenskapligt basår, Matematik, del 1
Observera att tentamensanmälan sker i Möbius, och du måste ha avklarat årets Möbiusduggor för att kunna anmäla dig. Se mer information på kurshemsidan.
Damiano Ognissanti
M
SB
MMA201   Representationsteori Hjalmar Rosengren
SB MMA600 TMA265 Numerisk linjär algebra Larisa Beilina
Tisdag 4 januari
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB MMG300   Flervariabelanalys, del 2 David Witt Nyström
SB Multi MMG621 TMA947 Ickelinjär optimering (OBS! 5 timmar, kl 8.30-13.30) Ann-Brith Strömberg/
Emil Gustavsson
SB MSA400 MVE220 Finansiell risk Holger Rootzen
Tisdag 4 januari
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
SB Multi MMG400
LGMA66
  Linjär algebra II
Matematik 6 för gymnaiselärare, Linjär algebra 2
Genkai Zhang
SB Multi MMG720   Differentialgeometri Jan Stevens
SB MSA350 TMS165 Stokastisk analys, del 1 Patrik Albin
SB Multi L9MA30
LGMA30
  Matematik 3 för lärare åk 7-9, Sannolikhetslära och statistik
Matematik 3 för gymnasielärare, Sannolikhetslära och statistik
Serik Sagitov
Onsdag 5 januari
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB MMG410   Numerisk analys Larisa Beilina
SB MMG511 MVE162 Ordinära differentialekvationer och matematisk modellering Alexei Heintz
SB MMA400 TMA401 Tillämpad funktionalanalys Håkan Andreasson
SB L9MA20
LGMA20
  Matematik 2 för lärare åk 7-9, Envariabelanalys
Matematik 2 för lärare gymnasielärare, Envariabelanalys
 
Onsdag 5 januari
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
SB MMG710   Fourieranalys Michael Björklund
SB MSA101 MVE187 Computational methods for Bayesian statistics Petter Mostad